Til hovedinnhold

15. juni blir det strengere regler på elsparkesykkel

Annika Byrde / NTB

Fra 15. juni kan du miste førerkortet hvis du fyllekjører med elsparkesykkel. Det innføres en rekke innstramminger på reglene for transportmiddelet.

Promillegrensa legges til 0,2 som med andre kjøretøy, aldersgrense blir lagt på 12 år, og det blir påbudt å bruke hjelm for barn under 15 år, skriver NRK.

Terskelen for å frata personer førerkortet for promillekjøring med elsparkesykkel legges imidlertid på samme nivå som for moped, ikke nivået for bil.

Dette blir endringene som trer i kraft 15. juni:

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Aldersgrense på 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra "sykkel" til "motorvogn".

Håper på færre skader

Fra september vil selskaper som leier ut slike kjøretøy ha krav om ansvarsforsikring. Det samme vil private eiere også måtte gjøre fra 1. januar.

– Jeg er glad for at vi nå endelig får disse regelendringene på plass. Vi har i for lang tid sett et uakseptabelt høyt antall alvorlige skader ved bruk av elsparkesykler, mange knyttet til ruspåvirket kjøring. Jeg håper at vi ved å stramme ytterligere inn i regelverket, vil se færre både skader og konflikter denne sommeren, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Flere av disse endringene ble varslet allerede i vinter, men de har nå vært på høring. Endringene trer i kraft 15. juni.

Elsparkesykkelselskaper fornøyd

Fra selskapet Tier er det støtte til både promillegrense og forsikringskrav. Dessuten er man glade for noe regjeringen ikke gjør:

– Vi er veldig glad for at regjeringen ikke innfører forbud mot kjøring på fortau. I andre land i Europa ser vi at et fortausforbud for elsparkesykler fører til flere og mer alvorlige ulykker, sier norgessjef Morten Askeland i Tier.

– Beslutningen til samferdselsministeren er bra for trafikksikkerheten, selv om det åpenbart er utfordringer med kjøring på fortauet i dag, sier Norden-sjef Christina Moe Gjerde i elsparkesykkelselskapet Voi.

annonse