Til hovedinnhold

Musikkindustrien ønsker skatt på harddisker og tomme CD-er

Vil ha kompensasjon for privat kopiering av musikk.

Det skorter som kjent ikke på fremstøt fra innholdprodusenter og rettighetshavere når det gjelder å forhindre piratkopiering. Tiltak for å sikre produsenter kompensasjon for kopieringen er også noe som er blitt innført i flere land, blant annet Sverige, som nå har kopieringsavgift på minnepinner, DVD-plater og eksterne harddisker.

Nå kan nettstedet TorrentFreak melde at musikkindustrien i det store musikklandet Storbritannia presser på for en lignende ordning.

Vil ha avgift på privat kopiering

Det er de fire interesseorganisasjonene The Musicians’ Union (MU), The British Academy of Songwriters, Composers and Authors (BASCA) og UK Music som nå er på krigsstien. Bakgrunnen er en lovendring som fant sted for kort tid siden i Storbritannia.

Inntil nylig har det nemlig vært forbudt å kopiere musikk fra originale CD-er kjøpt i butikken til tomme CD-er eller MP3-spillere i landet, men nå har britiske myndigheter altså bestemt seg for å oppheve denne loven og gjøre privat kopiering lovlig i stedet.

Det reagerte de nevnte organisasjonene på ved å søke om en såkalt rettslig overprøving av myndighetens vedtak fordi de mener at lovendringen vil skade musikkindustrien.

– Det må være kompensasjon

Interesseorganisasjonene går inn for at det skal innføres en særavgift på produkter som brukes til privat kopiering, for eksempel harddisker, minnepinner og tomme CD-er, og peker på at slik avgifter allerede er innført andre steder.

– Vi har søkt om rettslig overprøving på grunn av at myndighetene har bestemt seg for å ikke beskytte Storbritannias kreative industrier - i motsetning til andre land. Vi støtter fullt ut retten som forbrukere har til å kopiere musikk til eget, privat bruk, men da må det være en kompensasjon for skaperne av musikken, sa sjef for The British Academy of Songwriters, Vick Bain, til TorrentFreak.

Akkurat som i blant annet Sverige ønsker bransjen at inntektene fra den nye avgiften fordeles på de ulike rettighetshaverne som interesseorganisasjonene mener rammes av den private kopieringen. Hvorvidt avgiften faktisk blir innført er det altså opptil retten å avgjøre.

Her i Norge åpner politikerne nå for skatt på bredbåndstrafikk: Det er imidlertid ikke alle som er enige i »

annonse