Til hovedinnhold

Fiber i kloakken skal gjøre det billigere å bygge ut bredbånd

EU-direktiv baner vei for nye framføringsmetoder.

asharkyu/Shutterstock.com

Neida, Netflix-seriene dine kommer ikke til å stinke, i hvert fall ikke mer enn de allerede gjør.

Som en del av arbeidet med å skaffe bredbånd til alle i EU under EUs digitale agenda, har EU vedtatt et direktiv som baner vei for fremføring av fiberkabler i kloakknettet. I Danmark er dette i ferd med å bli implementert i lovverket, og Hovedstadsområdets forsyningsselskab, infrastrukturleverandøren i København-området, er allerede i gang med et pilotprosjekt.

I Norge er bransjeorganisasjonen IKT-Norge positive til alt som kan gjøre bredbåndsutbygging billigere.

– I mange nye områder, for eksempel boligfelt, kan dette være en god mulighet. I dagens boligmarked er det jo de færreste som bygger uten vann og kloakk, sier generalsekretær Per-Morten Hoff i IKT-Norge til Inside Telecom.

Hoff sitter i en arbeidsgruppe kalt «Ledninger i grunnen» i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Arbeidsgruppa ser nettopp på graveregimer og hensiktsmessige metoder for fremføring av fiber. Der sitter også representanter for kommunenes tekniske etater.

Forsøk tidlig på 2000-tallet

I Oslo gjennomførte Vann- og avløpsetaten forsøk med fiber i kloakken allerede for 10-15 år siden. Konstituert direktør Per Kristiansen forteller at de opplevde lite interesse fra bredbåndsbransjen, i tillegg til at et parallelt prosjekt i Berlin viste at den daværende monteringsteknikken ga skader på kloakkrørene.

– Vi er åpne for å se på dette igjen hvis det viser seg at det er et marked for det. Den gang opplevde vi at bransjen hadde nok føringsveier å ta av, i hvert fall i Oslo, sier Kristiansen til Inside Telecom.

Fiber i kloakken vil ikke gi fiber helt frem til veggen. Ifølge Kristiansen vil det måtte graves fra kummene på hovedledningsnettet og fram til husveggen. Kristiansen tror kostnadene forbundet med dette kan ha vært én av grunnene til at bransjen har vist liten interesse. For lengre transportstrekk der det ligger store rør, bør midlertid kloakken være egnet.

– Det er en komplisert prosess å legge fiber i kloakken. For bransjen kan det også oppleves som kompliserende å få enda en aktør å forholde seg til, sier Kristiansen.

Ifølge Kristiansen har ikke Oslo Vann- og avløp fått henvendelser fra bredbåndsaktører de siste årene. Han stiller seg imidlertid ikke avvisende til å inngå et samarbeid hvis etterspørselen skulle være der.

Per-Morten Hoff er glad for den positive innstillingen til Oslos kommunale avløpsetat.

– For 10-15 år siden var fiberkablene tjukkere og stiver og vanskeligere å få rundt svinger. Jeg antar kablene vil måtte være i et robust materiale for å beskytte mot skadedyr, men dette burde ikke være noe problem i dag, sier Hoff til Inside Telecom.

Kommuner stikker kjepper i hjulene:
Derfor er det dyrt og tregt å bygge fiber » (Tek Ekstra)

Mer om
annonse