Til hovedinnhold

Datalagrings­direktivet kan være ulovlig

Østerriksk domstol mener den bryter mot grunnleggende EU-regler.

Verfassungsgerichtshof / Achim Bieniek

Sagaen om Datalagringsdirektivet ruller videre, og en ny rettsak som nå pågår kan en i ytterste konsekvens få hele direktivet til å falle.

I Østerrike har én enkelt teleansatt og rundt 11 000 privatpersoner i Kärnten hadde bedt forfatningsdomstolen i Wien, Verfassungsgerichtshof Österreich, om å foreta en juridisk vurdering av direktivet.

Gerhard Holzinger, som leder domstolen, uttalte i en pressemelding at de mener at DLD bryter med grunnleggende EU-lover og den østerrkiske grunnloven.

Europadomstolen skal avgjøre DLDs skjebne

Som en konsekvens har domstolen sendt saken videre til Europadomstolen, som vil avgjøre den videre skjebnen til DLD.

Det er ikke få ting som Gerhard Holzinger og resten av og resten av forfatningsdomstolen reagerer på. De mener at DLD bryter mot kravet om beskyttelse av personlige data. Dette kravet er ivaretatt av den østerrikske grunnlov, EUs grunnlov og EUs menneskerettighetskonvensjon.

Hovedproblemet med DLD skal være at det nesten utelukkende rammer personer som myndighetene ikke har noen interesse av. Myndighetene vil bruke dataene til ulike former for etterforskning, men domstolen er ikke overbevist om at det ikke kommer til å skje en eller annen form for misbruk.

Likevel setter ikke domstolen loven til side, i alle fall ikke før det kommer et endelig vedtak fra Europadomstolen. Domstolen sier videre at de ikke kommer til å gjøre noe mer med saken før Europadomstolen har fått sagt sitt.

Ingen vet når DLD kommer

Det er enda ikke klart når saken kommer opp for Europadomstolen, men når det skjer kommer mange øyne til å følge godt med. Mye av argumentasjonen som har vært brukt av kritikerne her til lands er nettopp de samme som domstolen i Østerrike har kommet til.

DLD er vedtatt innført i Norge, men selve ikrafttredelsen har blitt utsatt en rekke ganger. Totalt tre ganger har ikrafttredelsen blitt utsatt, senest i oktober i år, fordi man enda ikke vet hvem som skal ta regningen. Planen er å innføre direktivet «en gang i 2013».

annonse