Til hovedinnhold

Razzia hos Telenor

Konkurransetilsynet kom på uanmeldt besøk på Fornebu.

Finn Jarle Kvalheim
Telenor må finne seg i undersøkelser i både Norge, Sverige og Danmark for tiden. Her er Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas ved en tidligere tilstelning.

Konkurransetilsynet og ESA, EFTAs overvåkningsorgan, går nå Telenor etter i sømmene for det som kan være konkurransebegrensende samarbeid i mobilmarkedet. I dag kom de to organisasjonene på uanmeldt besøk til Telenors hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo.

Undersøkelsen skal dreie seg om artikkel 53 og 54 i EØS-avtalen. Punkt nummer 53 forbyr konkurransebegrensende samarbeid, mens punkt nummer 54 er et forbud mot å misbruke en dominerende stilling i markedet.

Usikkert hva det dreier seg om

Nøyaktig hva undersøkelsen gjelder er ikke kjent ennå, men ifølge Telenors egen pressemelding skal det dreie seg om videresalg av tjenester, så som tale, SMS, MMS og datatrafikk, der Telenor opptrer både som grossist og ut mot sluttbrukere. Pressemeldingen omtaler også «mobiltjenester solgt i pakker som inkluderer andre produkter/tjenester.»

– Det (undersøkelsen, red. anm.) er ikke definert som det ene eller det andre. De ønsker å gjøre en undersøkelse på vår del av mobilmarkedet – både mot sluttbruker og grossistleddet, forteller kommunikasjonsdirektøren til Dagens Næringsliv.

Gjelder virksomheten i Norge

Konkurransetilsynet skriver i en pressemelding at de ønsker å avklare en mistanke om brudd på konkurranseloven. Det de omtaler som en bevissikring, dreier seg om Telenors virksomhet på mobilmarkedet i Norge.

Konkurransetilsynet opplyser også at bevissikringen er godkjent av tingretten, og at de har anledning til å beslaglegge relevant bevismateriale. De understreker at utfallet foreløpig er ukjent, og at det ikke nødvendigvis er snakk om lovbrudd. Konkurransetilsynet vet heller ikke hvor lang tid det vil ta å gå gjennom resultatene fra bevissikringen.

– Vi hadde ikke forutsett at dette skulle skje, ettersom kontrollorganer veldig ofte ikke melder fra om deres ankomst på forhånd. Men som en dominerende aktør i mobilmarkedet er det ikke unaturlig at de vil utføre en kontroll hos oss, forteller Uribarri til na24.no.

I søkelyset i Danmark og Sverige

Telenors mobilvirksomhet ble allerede i januar undersøkt i Danmark. Der dreide det seg om et mulig ulovlig prissamarbeid mellom Telenor, TDC og Telia. Den undersøkelsen skal ha blitt iverksatt som følge av en rapport om landets mobilbransje.

Også i Sverige må Telenor nå svare for seg. Den britiske teleoperatøren Cloud9 mener det er mye som tyder på at Telenor forsøker å hale ut tiden før de gir andre operatører tilgang til sitt svenske mobilnett.

Cloud 9 har levert en klage til de svenske konkurransemyndighetene, PTS, og Telenor må svare for seg senest fredag. Klagen er basert på nye reguleringer for roaming innenfor EU.

(Kilder: bwz.se, na24.no, dn.no, pressemeldinger fra konkurransetilsynet og Telenor)

Mer om
annonse