Nyhet

Vil standardisere 3D-briller

Det er fremdeles vanskelig å orientere seg i 3D-teknologiens verden, hvor blant annet den pågående konkurransen mellom den passive og aktive løsningen, som vi flere ganger har omtalt her på Audiovisuelt, gir grunn til usikkerhet blant forbrukere.

Den aktive lukkerteknologien er som kjent dominerende i markedet, men ulempen med denne er at lukkerbrillene som regel kun vil fungere sammen med 3DTV-er av samme produsent. Dette er fordi produsentene bruker ulike typer infrarøde signaler til å synkronisere brillene med TV-bildet.

Nå kan dette imidlertid bli historie om den amerikanske handelsorganisasjonen for elektronikkbransjen, CEA, får viljen sin. Organisasjonen har invitert HDTV-produsenter til å legge frem forslag til standardisering av lukkerbrillene slik at man kan bruke brillene på alle TV-er uavhengig av produsent.

CEAs visesjef Brian Markwalter uttalte at etterspørselen etter universelle lukkerbriller vil øke sterkt etter hvert som 3DTV-er blir mer utbredt, og en standardisering vil også gjøre terskelen lavere for de mange som ennå er avventende.

Idéene til standardiseringen skal sendes inn innen 31. mai i år, og deretter skal de beste forslagene velges ut. Det er uvisst nøyaktig når en eventuell standardisering vil finne sted.

Så gjenstår det å se om lukkerteknologien vil beholde sin posisjon i markedet, eller om folk i fremtiden heller velger den passive polaringsteknologien som blant kineserne og LG og Sony ivrer for.

(Kilde: CEA, via HDTVtest)

Les også
3D bedre enn 2D
Les også
Samsung viser stor brillefri 3D-TV
Les også
TV-skolen: Skal du kjøpe 3D-TV?
Les også
Sony går for passiv 3D?
Les også
3D-formatkrig på trappene
Les også
15 millioner vil ha 3DTV-er i 2012
annonse