Til hovedinnhold

Nå er TV-piratene dømt

Drev ulovlig formidling av Canal Digital.

For cirka én måned siden skrev vi om 80 personer som ble bøtelagt for å ha kjøpt ulovlig tilgang til betal-TV fra to forretningsdrivende på Finnsnes i Troms.

De to bakmennene, to næringsdrivende brødre i 40-årsalderen, slapp imidlertid ikke unna med enkle forelegg, og måtte møte i Senja tingrett i denne måneden. Nå er dommen klar, og de to mennene er nå dømt til 90 og 75 dager fengsel. I tillegg må de betale 140 000 kroner i erstatning.

Det skriver Folkebladet.no.

Begrenset rettspraksis

Brødrene hadde visstnok ulike roller i den ulovlige operasjonen. Den ene beskrives som «hjernen» bak nettverket, og fikk dermed 90 dager fengsel – hvorav 30 er betinget. Den andre broren hadde en mindre rolle, og fikk derfor en litt mildere straff på 75 dager – der også 30 dager er gjort betinget.

I dommen blir det videre beskrevet at det finnes liten rettspraksis i henhold til forbrytelsen mennene har gjort seg skyldig i. Likevel mener retten at det de kaller streng straff kommer av såkalte allmennpreventive hensyn:

– Det er her tale om ulovlig næringsvirksomhet med stort spredningspotensial. Slike ulovlige nettverk er vanskelig å avsløre, og de er også konkurransevridende i forhold til lovlig næringsvirksomhet, kommer det fram i dommen.

Det ulovlige kortdelingsnettverket varte fra sommeren 2006 til november 2010, da det ble stengt av politiet. Kundemassen var på opptil 161 brukere, mens 80 stykker betalte over tid. Det var også disse 80 som fikk bøter på 12 000 kroner hver.

Erklærte seg skyldig, men ...

Begge brødrene erklærte seg skyldig, men påstod at de verken hadde fortjeneste på den ulovlige forrentingen eller at bedriften de er tilknyttet hadde noe med saken å gjøre.

Retten delte derimot ikke dette synet, og viste til blant annet kontoutskrifter og kundelister for å kreve inn 63 000 kroner fra hver av brødrene. I tillegg ble bedriften dømt til å betale en bot på 150 000 kroner, samt få inndratt 200 000 kroner i vinning.

Blant bevisene mot bedriften kunne retten for eksempel vise til at ansatte ble opplært til å delta i virksomheten, og at inntekter fra den ulovlige virksomheten gikk rett inn i selskapet.

Til slutt må brødrene også betale erstatning til Canal Digital. Det opprinnelige kravet var på 1,2 millioner kroner, men tingretten satte erstatningsbeløpet til totalt 140 000 kroner.

(Kilde: Folkebladet.no)

annonse