Til hovedinnhold

Vil kreve NRK-lisens selv om du har plombert TV-en

Vil gi NRK nærmere 300 millioner kroner ekstra inntekt.

Fra årsskiftet vil alle norske husstander kunne bli avkrevd lisensavgift fra NRK – uavhengig om du faktisk har et tv-apparat eller ikke.

Forslaget kommer fra Rimmereid-utvalget, ledet av Tore Olaf Rimmereid, og vil anslagsvis gi NRK en økning i lisensinntekter på over 300 millioner kroner, skriver Journalisten.no.

Ulike måter å kreve inn NRKs lisensavgift i fremtiden har vært den viktigste arbeidsoppgaven for det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget i over et år, som overleverte sin rapport til Kulturminister Linda Hofstad Helleland tidligere i dag.

Vil gratispassasjerene til livs

Lederen for Rimmereid­utvalget, Tore Olaf Rimmereid.

Hensikten med å kreve lisens uavhengig av om du faktisk har tv eller ikke, handler om at statskanalen mener de går glipp av inntekter fra alle som i dag ser NRK på for eksempel mobiler og pc-er.

– Hvis du ser på NRK på andre måter enn via et TV-apparat i heimen, uten at du betaler lisens til NRK, så er du en gratispassasjer, og det blir urettferdig overfor fellesskapet, sier Tore Olaf Rimmereid til Tek.no.

Negative reaksjoner

Flere profilerte politikere har i ulike medier i dag uttalt seg negativt til Rimmereidutvalgets forslag.

– Jeg noterer meg det, men bryr meg egentlig ikke så veldig mye om hva forskjellige politikere måtte mene i denne saken. For oss har det vært viktigst å lage en rapport som danner et grunnlag for hvordan man kan ta vare på NRK som sådan på best mulig måte, sier Rimmereid.

Vurderte NRK-lisens for PC-er

NRK har grunnlag i loven for å gjøre kreve lisens på PC-er, nettbrett og mobiler, noe Kulturdepartementet anbefalte i 2007. NRK tok selv en vurdering på om dette var nødvendig så sent som i fjor, men valgte å ikke gjøre det.

– Men store endringer i fremtidig brukermønster kan endre NRKs holdning, sa Freddy Lysfjord, lederer for NRKs lisensavdeling, til Tek.no for noen få år siden.

Loven legger i teorien opp til at hver enkelt person i husstanden skal lisensbelegges. I praksis betaler man kun én lisens per husstand takket være en rekke unntak i lovverket – som at man ikke må betale lisens om ektefellen, som bor på samme sted, betaler lisens.

Har man derimot plombert TV-en, som vi har vist er en veldig enkel sak å gjøre, har man kunnet slippe å betale NRK-lisensen.

Skulle de nye reglene tre i kraft vil altså selv ikke en plombering av TV-en ha noe å si – NRK vil kreve inn pengene uansett.

Sverige har allerede vært igjennom en slik prosess:
Slik gikk det da svenskene måtte betale TV-lisens på PC-er og nettbrett »

annonse