Til hovedinnhold

– Derfor avslutter vi Windows XP-støtten

Verden har endret seg voldsomt, skriver Microsofts Ole Tom Seierstad.

Klikk for større versjon.

Microsoft avslutter snart sin support for Windows XP Service Pack 3 (SP3). Microsoft Windows XP ble lansert 31. desember 2001 og har nå oppnådd en respektabel alder av 12 år, noe som er lang tid i dagens IT-verden. 8. april 2014 er det definitivt slutt på vedlikehold og sikkerhetsoppdateringer til Windows XP SP3. Service Pack 1 og 2 har for lengst blitt avsluttet.

Du har sikkert flere ganger hørt at support for Windows XP SP3 skal avvikles, men på samme tid ser vi at Windows XP fremdeles benyttes av tusenvis av bedrifter, også i Norge. Det er på høy tid å gjøre de nødvendige tiltakene for å oppgradere. For bedrifter og større organisasjoner er ikke 16 måneder så altfor lang tid til å gjøre denne jobben. Det er mye som skal testes, både eksisterende løsninger, nye løsninger og kompatibilitet med eksisterende maskinvare. Brukere skal ha opplæring og det må sikkert også investeres i noe ny maskinvare og infrastruktur – dette er tidkrevende prosesser og kan være kostbart.

Det har skjedd mye

Hvorfor slutter Microsoft med vedlikehold av Windows XP når det tilsynelatende fungerer for så mange brukere? Det er flere årsaker til dette, den viktigste er at verden og bruk av nettet og tjenester har endret seg voldsomt siden 2001. Ytelse på prosessorer, harddisker og minne har skutt i været samtidig som prisene har falt betydelig. Et operativsystem som ble laget for 12 år siden er ikke optimalisert for dagens maskinvare. I tillegg har det dukket opp nye krav og ønsker fra brukere, samt ny teknologi som heller ikke er støttet av et operativsystem som ble laget for 12 år siden.

2001 virker kanskje ikke så lenge siden, men når vi ser på hva som har skjedd siden den gang har det vært en utrolig utvikling. I 2000 var det omkring 360 millioner mennesker på Internett, Google var så vidt startet opp (etablert i 1998), utbredelsen av bredbånd var lav, omkring 3 prosent av befolkningen i USA hadde kabelmodem i 2000, resten satt på oppringt samband – Mark Zuckerberg var 16 år.

Når vi nå går inn i 2013 er det omkring 2,405 millioner brukere av Internett, bredbånd er normen og mobile tjenester og 4. generasjon mobilnett tar i økende grad over. Tjenester i skyen er også i sterk vekst. Denne eksplosive økningen i bruk av nettet setter nye krav til operativsystemer, løsninger, sikkerhet og vedlikehold. Sikkerhetskrav til systemene har vært i særlig fokus hos Microsoft for å kunne levere løsninger som er tilpasset dagens behov og på samme tid møter vår tids sofistikerte trusselbilde der organisert datakriminalitet er utbredt.

Ny teknologi

Windows har i denne perioden også sett en enorm utvikling. Etter lanseringen av XP i 2001 har en rekke nye teknologier og metoder kommet til i nye versjoner av operativsystemet. Disse nyttiggjør den nye maskinvaren og møter i tillegg dagens (og morgendagens) trusselbilde på en helt ny måte.

Microsoft Windows 8 er det siste operativsystemet fra Microsoft. Dette operativsystemet er designet og utviklet med omfattende sikkerhetsfunksjonalitet, og bruk av ny teknologi som møter dagens og fremtidens behov på en helt annen måte enn det Windows XP kan. Nedenfor er en tabell med de viktigste endringene som gjort i de siste versjonene av Windows siden 2001.

Som dere ser, er det mye nye teknologier som vil øke sikkerheten i en moderne løsning. Dette sammen med andre forbedringer i nyere operativsystemer gir bedriften og brukeren en langt mer fleksible arbeidsdag. Muligheter for fjernarbeid, deling av dokumenter og informasjon, jobbe med mobile løsninger og koble seg mot skytjenester uten at dette går ut over sikkerhet og tap av data. Det er slike ting vi har sett på i utvikling av operativsystemer.

Vanskeligere for kriminelle

Vi har også implementert løsninger som gjør det vanskeligere for kriminelle å overta maskiner eller infiserer med ondsinnet programvare. Teknologier som «Early Launch Anti-Malware» (ELAM) i Windows 8 vil skanne gjennom systemer etter ondsinnet programvare før selve operativsystemet starter. Dette sammen med «Safe Boot», hvor hver enkelt modul som skal startes opp må være signert og verifisert før systemet vil starte opp, gjør jobben for de kriminelle vanskeligere.

Dette sammen med virtualiseringsteknologi, verifisering av Apps fra Microsoft Store, verktøy som hjelper brukere mot sosial manipulering, innebygd anti-virus, sikker nettverksteknologi og utstrakt bruk av kryptering, både på filnivå, hele harddisker og ikke minst på USB-minnepinner burde gjøre valget enkelt om datasikkerhet er viktig for å få løsningen til å fungere som ønsket.

Om 16 måneder er det slutt

Vi er klar over at det kan være mange utfordringer med en overgang til nye systemer, og har derfor tatt frem flere verktøy som vil gjøre det enklere å migrere løsninger over til en moderne plattform. Du finner alle disse på en egen hjemmeside – Windows XP to Windows 7 Migration Guide.

Så avslutningsvis – om 16 måneder vil support og vedlikehold for Windows XP avsluttes – den 8. april 2014. Innen den tid håper jeg de fleste brukere i Norge har fått oppdatert sine systemer til Windows 8, et nytt og moderne operativsystem som er klargjort for fremtiden, både med tanke på nye bruksområder som touch og mobil databehandling, men ikke minst på grunn av økt sikkerhet.

Mer om
annonse