Til hovedinnhold

Stort tilbakeslag for Uber i Europa

– Uber må anses som en taxitjeneste, slår EU fast i ny dom.

Prathan Chorruangsak/Shutterstock.com

Uber har lenge kjempet en hard kamp for å bli ansett som en teknologitjeneste og app, og ikke en vanlig taxitjeneste, men nå må selskapet tåle et stort tilbakeslag på dette området. Som blant andre New York Times melder har EU nemlig slått fast en gang for alle at Uber er et taxiselskap.

I et ferskt skriv fra EU-domstolen heter det at tjenesten som Uber tilbyr må anses som en transporttjeneste siden informasjonen som utveksles via tjenestens applikasjon spesifikt har til hensikt å legge til rette for transport.

Hittil har Uber ansett seg selv som en «informasjonssamfunnstjeneste», noe som holder tjenesten utenfor reglene som gjelder spesifikt for transporttjenester. Dette mener EU altså at det ikke er grunnlag for, som igjen betyr at Uber må underlegges de samme reglene som gjelder for transporttjenester og reguleres deretter.

– Vil ikke endre på ting

Uber må reguleres på samme måte som den vanlige taxinæringen, mener EU. Bilde: Shutterstock

Akkurat hvilke implikasjoner dette vil få i medlemslandene vil kunne variere, da EU-domstolen påpeker at det er opptil hvert land å selv regulere hvordan slike tjenester skal tilbys.

Det ser imidlertid ut til at dommen ikke nødvendigvis får de store konsekvensene på kort sikt, i alle fall ikke i alle land. Det kommer frem i en uttalelse som Uber ga etter at saken ble kjent.

– Denne avgjørelsen vil ikke endre på ting i de fleste EU-landene hvor vi allerede opererer under transportlovgivningen. Men millioner av europeere er fremdeles forhindret fra å bruke apper av vår type. Som vår nye sjef har sagt er det passende å regulere tjenester som Uber, så vi vil fortsette dialogen med europeiske byer, sa en Uber-representant i en uttalelse til nettstedet Engadget.

Den ferske dommen er et resultatet av anklager som ble rettet mot Uber av en taxiorganisasjon i Spania, som mente at Uber ikke konkurrerte på like vilkår som den vanlige taxinæringen og er ulovlig. Dette er en anklage mange land har kommet med, og tjenesten har tidligere blitt forbudt i blant annet Tyskland og også ført til streiker blant taxisjåfører i europeiske storbyer.

Det har vært mye tumulter i Uber: Nylig trakk toppsjefen i selskapet seg »

annonse