Til hovedinnhold

Ubuntu tilbyr Debian utviklere

Debian annonserte for ikke lenge siden planer om en toårig utgivelsessyklus hvor utviklingen skulle fryses i desember annenhvert år. En fast utgivelsessyklus er en strategi som svært mange distroer etterhvert har valgt. Debian valgte å ombestemme seg angående denne strategien etter at enkelte i miljø sa høyt og tydelig fra at dette var noe de ikke ønsket. Mark Shuttleworth, grunnleggeren av Canonical som blant annet står bak Ubuntu er av en annen oppfatning. På en epost til mailinglisten til Debian tilbyr han å stille utviklere fra Ubuntu til rådighet for Debian dersom de velger å følge deres tidligere annonserte syklus.

Shuttleworth er en stor tilhenger av faste utgivelsessykluser, og det med god grunn. Det er vanskelig å utvikle og gi støtte til fri programvare når det finnes et utall ulike distroer som alle inkluderer ulike versjoner av programvaren. Om man blir langt mer samkjørt på hvilke programvareversjoner som benyttes, vil dette gjøre utviklingen langt lettere, og gi utviklere langt bedre muligheter for å fokusere på målet til programvaren i stedet for å rette feil i en rekke ulike versjoner.

Som en stor tilhenger av fri programvare uttaler Shuttleworth at han håper fri programvare vinner, og hevder videre at dette ikke skjer som Ubuntu, Debian eller Red Hat, men som et felles initiativ. Han mener at ved å inngå et samarbeid slik han foreslår har man en unik mulighet til å vise hvordan fri programvare skiller seg fra proprietær programvare, da den proprietære programvareindustrien ikke har mulighet, og aldri vil ha mulighet, for å inngå slikt samarbeid.

Det legges vekt på at et slikt samarbeid og en langt mer koordinert utgivelsessyklus ikke bare vil gi fordeler til Ubuntu og Debian, men at også en rekke andre distroer vil følge etter. Man skal altså gå foran med et godt forbilde som skal sørge for langt bedre samarbeid og koordinering av utgivelser på tvers av GNU/Linux.

Shuttleworth er svært klar på det at han ikke ønsker å se Debian og Ubuntu som konkurrenter, men ønsker størst mulig grad av samarbeid og viser til at mye har blitt kontribuert begge veier. Utviklingen av Ubuntu har kommet Debian til gode og motsatt, samtidig som de flinkeste utviklerene i begge leire gjerne har arbeidet både på Ubuntu og på Debian.

Samtidig rettes det kritikk mot de som hevder at Ubuntu er en ond tyv av Debians arbeid. Shuttleworth viser til at det beklageligvis er de som stiller seg negativt til alle former for samarbeid som skaper mest støy. Han viser til hvordan en slik holdning stagnerer hele utviklingen da dem fremmer tanker og holdninger som ikke bry oss med å gjøre noe annerledes, ikke se etter muligheter for samarbeid, ikke inngå kompromisser.

Shuttleworth har en rekke gode poeng, og han er inne på noe viktig nemlig det å skape samarbeid på tvers av utviklerenes "små univers". Mye av styrken til GNU/Linux ligger i mangfoldet, samtidig som en av de store svakhetene ligger i nettopp det at det er vanskelig å inngå samarbeid og at svært mange aktører drar i ulike retninger. I så måte virker dette til å være en gylden mulighet for samarbeid på GNU/Linux-fronten, et samarbeid som ikke bare vil komme brukere til gode men også distributører og ikke minst utviklere.

Hva tror du? Er dette en gylden mulighet? Er dette positivt for GNU/Linux, eller er det en godt kamuflert plan for å utnytte Debian? Del dine meninger med oss!

(Kilde: debian.org)

Mer om
annonse