Til hovedinnhold

48-kjerner fra Intel

Intel viste en 48-kjernersprosessor denne uken i San Francisco som de har navngitt "Single-chip Cloud Computer" (SCC).

Det er viktig å påpeke at denne ikke har noe å gjøre med Larrabee, men er heller en slags videutvikling av det tidligere 80-kjerners prosjektet.

Ifølge Intels CTO, Justin Rattner, er denne prosessoren et prosjekt som kun benyttes i forskningsøyemed og vil derfor aldri bli lansert som et ferdig produkt i dagens design.

I sin presentasjon ga Rattner en klar indikasjon på at Intel i fremtiden må lage prosessorer som kan bytte opp under det prosesseringsbehovet som kunstig intelligens vil kreve.

En av de neste spennende lanseringene på Intels veikart er åttekjerne med x86-design under Nehalem-fanen.

(Kilde: Internetnews, The Register)

annonse