Til hovedinnhold

Microsoft eksperimenterer med kunstig intelligens i kjente apper

ChatGPT kan komme til Word.

Vilde M. Horvei, Tek.no

Microsoft skal angivelig eksperimentere med å bygge OpenAIs samtaleteknologi, ChatGPT, inn i Word, PowerPoint og Outlook. I teorien betyr det at den kan gjøre alt fra å skrive notater, lage presentasjoner og forfatte e-postene for deg.

ChatGPT, verktøyet som kan svare på både ekstremt kompliserte spørsmål, og skrive skoleoppgavene for deg, har tilsynelatende tatt verden med storm. Dette har ikke gått Microsoft hus forbi, som tilbake i 2019 skal ha investert en milliard kroner i utviklingen av OpenAI.

Nå skal de, ifølge The Verge ha eksperimentert med å inkorporere en versjon av OpenAI sin tekstgenererende samtaleteknologi GPT, i Words autofullføringsfunksjon, samt arbeidet med en videre integrasjon i andre apper, slik som PowerPoint og Outlook.

De skal ha anvendt GPT-teknologi for å blant annet forbedre søkeresultatene i Outlook, ved at man skal slippe å søke med nøkkelord i e-post. Men de skal også ha undersøkt muligheten for å bruke teknologien på en måte som gjør at den kan bidra til å svare på e-postene dine, eller gjøre konkrete dokumentendringer i Word.

Hvorvidt disse funksjonene er planlagt lansert offentlig eller ei fremstår enda uklart.

Kan utfordre Google

Det skal angivelig også være planlagt å lansere en versjon av søkemotoren Bing som anvender ChatGPT for å svare på spørsmål, skriver The Verge. Dette skal allerede vært klart i mars, og således gi Bing større muligheter for å konkurrere med giganten Google.

Men et av problemene som trekkes frem er likevel at ChatGPT fortsatt tenderer til å presentere uriktig informasjon som fakta, hvilket kan gjøre det vanskelig å praktisk anvende dem i denne typen integrasjoner.

Problemer med personvern

En eventuell integrasjon av teknologien i appene sine krever også en vurdering av personvernhensyn, og ikke minst tilpasning av modellene for å unngå å kompromittere brukernes private data.

I praksis vil modellene kunne anvendes av Microsoft til å skrape informasjon fra Teamsmøte-transkripsjoner, og anvende bilder laget av bildegeneratoren DALL-E 2 i Power-Point-presentasjoner.

Ifølge The Information skal Microsoft ha arbeidet med modeller, ved bruk av GPT-3 og den foreløpig upubliserte GPT-4, som tar nettopp slike hensyn, og angivelig også hatt tidlig suksess med å trene språkmodeller på private data.

Redigert 24.januar 2023: Vi skrev opprinnelig at Microsoft investerte i 2020, det riktige er 2019.

annonse