Tek.no

Nyhet Dette betyr den nye loven for deg

Dette betyr den nye e-moms-loven

Elektroniske produkter og tjenester fra utlandet har nå blitt avgiftsbelagt.

4 Juli 2011 10:00

Da statsbudsjettet for 2011 ble langt frem 6. oktober i fjor, var et av punktene avgiftsbelegging av elektroniske tjenester fra utlandet.

1. juli tredde loven i kraft, og innebærer at du nå må betale norsk moms på produkter slik som Spotify, spill fra Steam og e-bøker kjøpt via Amazon.com.

E-moms

– Det bør betales merverdiavgift ved nedlasting av filmer og e-bøker mot betaling, uavhengig av om produktet kjøpes fra tilbyder etablert i Norge eller utlandet. Vi må ha like konkurransevilkår, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en pressemelding sendt ut spesielt for dette emnet.

Tjenester og produkter generelt skal i utgangspunktet avgiftslegges der de forbrukes, og elektroniske tjenester skal dermed avgiftsbelegges der mottakeren er hjemhørende. Merverdiavgiftsplikten på innføringer av varer til Norge ble innført i 1970, før tjenester også ble omfavnet av loven i 2001. Denne loven gjaldt i førsteomgang bare næringsdrivende, der mottakeren her i Norge selv var pliktig til å beregne og betale avgiften.

I 2004 ble loven videre utvidet mot privatpersoner. Kjøpte man elektroniske kommunikasjonstjenester fra utlandet, slik som et mobilabonnement, skulle da tilbyderen registrere seg i merverdiavgiftsregisteret, og betale avgiften deretter.

Forslaget som ble fremmet i fjor gjør at loven fra 2001 i grove trekk nå også vil gjelde privatpersoner. Alt elektronisk materiell skal skattelegges som om det var fysiske produkter. Men, som alltid er det enkelte unntak av både positiv og negativ karakter.

Hovedsaken

Når en utenlands aktør selger elektroniske produkter eller tjenester til Norge, slipper både tilbyderen og mottakeren ofte MVA. Normalt er ikke slike tjenester avgiftsbelagt når det er snakk om salg til privatpersoner, fordi det ses på som avgiftsfri eksport. Selges produktet eller tjenesten derimot fra en norsk aktør, til en norsk kunde, kommer avgiftene.

Det er akkurat denne tilstanden finansdepartementet ikke ønsker. Med økende bruk av slike avgiftsfrie tjenester over nett kan selv den skarpeste kritiker se at utenlandske aktører fort vil få et forsprang i markedet.

Til syvende og sist er det landet der varen konsumeres som er gjeldende. Kjøper du en e-bok på nett som privatperson, og leser den i Sverige, skal det betales MVA i Sverige. Kjøper du den i Norge, skal pengene gå til Norge, selv om tilbyderen holder til i Frankrike.

Dilemma

For elektroniske versjoner av fysiske produkter er denne avgiften ganske normal på mange måter, og behandles på samme måte som tidligere. Kjøper du et spill på nett, skal avgiften være den samme som på produktet du kjøper i butikken. Enkelt og greit, uansett hvor rart det måtte virke når man på ingen måte har produktet fysisk ved hendene.

Det oppstår derimot et dilemma når man ser nærmere på spesifikke produktgrupper. Fysiske bøker og aviser er i dag ikke momsbelagt når dette kjøpes over disk eller via nett, selv om varen kjøpes fra utlandet. Hvis du derimot ønsker den elektroniske varianten, slenges det på 25 % MVA. Dette betyr at e-bøker til både Ipad, Kindle eller datamaskinen din vil bli påvirket av loven, selv om den fysiske versjonen ikke påvirkes.

De fleste mediehusene satser på digitale versjoner av produktet deres, og en rekke profilerte personer mener at akkurat dette er meget viktig for papiravisen. Det er akkurat dette tilbudet som nå blir avgiftsbelagt.

Blir ikke nødvendigvis dyrere

Selv om digitale produkter og tjenester nå avgiftslegges med 25 % her i Norge, betyr ikke det at alt du kjøper på nettet blir 25 % dyrere. Ta for eksempel Spotify, prisen der inneholder allerede 25 % med svensk MVA. Prisen vil i teorien stå stille. Både Itunes og Steam har også allerede moms, men av forskjellig sats. Den utenlandske momsen skal altså først trekkes fra, før den norske legges til.

I pressemeldingen sendt ut av finansdepartementet i oktober 2010 blir det spesifisert med en egen mellomtittel at denne avgiften ikke skal være en belastning for norske privatpersoner. Selv om denne tittelen kan tolkes flere veier, er det snakk om ingen belastning i form av mer mer økonomisk styr. Det skal ikke bli noen belastning i form av du skal slippe å tenke på akkurat dette som privatperson.

Denne momsen skal betales like smertefritt for deg som når du går i butikken og kjøper et eple.

Det er selgeren som skal ta seg av avgiftsbehandlingen når du konsumerer produktet her i Norge. Prisen du kjøper produktet for, er det du betaler. Det er selgerens ansvar å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret, og betale deretter.

Hvordan håndheve?

Det store spørsmålet mange trolig stiller seg, er hvordan dette skulle håndheves. De store utenlandske nettbutikkene, slik som Amazon, har allerede økt prisene for oss nordmenn på de produktene du gjelder.

Det er imidlertid veldig lett å lure seg unna. Du som forbruker kan bruke en proxy-servere, slik at selgeren ikke vet at du befinner deg i Norge.

Det er selskapene selv som skal registrere seg i merverdiavgiftsregisteret. Unntaket her at det de samlede leveransene må overstige en verdi på 50 000 NOK i løpet av et år. En lignende politikk benyttes også for næringsdrivende i Norge.

Totalt gir merverdiavgiften staten 200 mrd i årlige inntekter. Finansdepartementet forventer at e-momsen har potensiale til å gi 150 millioner i inntekter, men det er bare forventet å se 38 av disse det første året. Grovt regnet tror man at det i 2011 vil kjøpes elektroniske varer for rundt 1 mrd.

Når du importerer fysiske varer til Norge, ha du en 200-kroners grense. Er varens verdi lavere enn dette, slipper du tollbehandlingen. Dette er derimot bare en administrativ grense, ene og alene. E-moms-forslaget vil omfatte alle elektroniske tjenester uavhengig av verdien.

(Kilde: Statsbudsjettet, kontakt med finansdepartementet)

annonse

Les også