Nyhet

Saksøkte Tesla da bilen hans stoppet med 2 % batteri igjen – tapte i retten

Før helgen gikk en litt interessant rettssak av stabelen i Oslo tingrett. Saksøker var en Tesla-eier som brukte bilen sin til taxivirksomhet. 6. desember 2016 var han på vei til en ladestasjon, og dashbordet viste at bilen hadde to prosent batterikapasitet gjenværende.

På vei mot ladestasjonen viste imidlertid bilen at han måtte svinge av veien og stoppe bilen, hvilket han gjorde. Sjåføren ringte Teslas veihjelp, og fikk beskjed om at dette var noe de ikke ville dekke. Han ringte dermed Falck, som bidro med transport til nærmeste ladestasjon.

– Måtte være noe feil med bilen

Saksøkeren ønsket at Tesla skulle betale regningen for dette, og lot regningen fra Falck gå til inkasso. I Forliksrådet ble han imidlertid dømt til å betale fakturaen, og også i en senere sak mot Tesla avgjorde Forliksrådet i Teslas favør. Dermed gikk han til sak, noe også Teknisk Ukeblad har omtalt.

I saksøkerens påstandsgrunnlag heter det:

«NN har anført at det foreligger en feil ved bilen ved at den stanset før han kom til ladestasjonen når den hadde 2 % batteri igjen. NN kjører taxi og har lang erfaring med å kjøre Tesla. (...)

Han forholder seg aldri til bilens rekkeviddeestimat ettersom det vil variere med hvor og hvordan man kjører. Han forholder seg kun til angivelsen av batterikapasitet, som viser hvor mye batteri bilen til enhver tid har. Basert på hans erfaring med disse bilene visste han at han ville nå frem til ladestasjonen som var like i nærheten, når han hadde 2 % strøm på bilen. (...)

Før bilen stoppet fikk han varsel om at det var noe galt med 12-voltsbatteriet. Bilen skal ikke stoppe når den har 2 % batteri igjen, og det må derfor ha vært noe feil med bilen.»

Tesla sier 12 V-batteriet ikke lenger holdes ladet når bilens hovedbatteri går under fem prosent kapasitet. Bilde: Flickr/Steve Jurvetson

Tesla: – Sjåførens ansvar

Tesla mente på sin side at det ikke foreligger noen feil eller mangler ved bilens batteri eller bilen for øvrig som Tesla skulle være ansvarlige for. De hevdet at bilen stanset fordi sjåføren feilaktig beregnet at han skulle klare å komme seg til ladestasjonen før batteriet gikk tom for strøm.

De anførte også at Teslas garanti som dekker bilberging ved feil på batteriet uansett kun gjelder opptil 10 000 kilometer kjørt, og at saksøkers bil hadde kjørt over 160 000 kilometer.

De fremhevet også at det fremgår av bilens manualer at bilen helst skal holde en batterikapasitet over 20 prosent og ikke gå under 5 prosent, og at saksøkers bruk sannsynligvis vil påføre bilen svært mye slitasje. Teslas servicesjef forklarte i retten at bilens batteri ved 5 prosent kapasitet slutter å forsyne 12 V-batteriet med strøm, og det er derfor feilmeldingen etter hvert oppstår.

Tesla mente saksøkers krav fremsto som helt grunnløst og at saksomkostningene burde betales i sin helhet av saksøker.

– Holmedal (Teslas servicesjef, journ.anm.) forklarte at det ikke var påvist noen feil på 12 V-batteriet på denne bilen, og at sikkerhetssystemet har fungert slik som det skal. Holmedal forklarte videre at bilens varsel på batterikapasitet viser hvor mye batteri bilen rent faktisk har på det aktuelle tidspunktet. Dette er imidlertid kun et estimat, og det er basert på bakgrunn av de samme kalkuleringene som ligger bak det som opplyses om bilens rekkevidde. Holmedal forklarte at ettersom dette er et estimat vil det kunne variere avhengig av de konkrete forholdene, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Retten: – Ingen feil

Retten konkluderte med at det ikke er sannsynliggjort at det foreligger en mangel ved saksøkers bil som gjorde at den stanset.

– Det foreligger heller ingen dokumentasjon på at bilen ikke varslet i henhold til de rutiner som foreligger når batteriet går ned mot kritisk lave verdier. Det har derfor etter rettens syn ikke fremkommet noen forhold som indikerer at bilen ikke fungerte slik som den skal, tvert imot later det til at alle sikkerhetssystemer fungerte etter sin hensikt, skriver Oslo tingrett i dommen.

Tingretten frikjente dermed Tesla, og tilkjente dem dessuten saksomkostninger på 2760 kroner. Dette var imidlertid langt mindre enn de faktisk advokatutgiftene på rundt 30 000 kroner, men en bestemmelse i tvisteloven setter en begrensning på at utgifter til rettshjelp bare kan erstattes med inntil 20 prosent av sakens tvistesum.

– Helt tullete

Saksøkeren ønsker ikke å bli identifisert med navn, men sier han synes dommen er «helt tullete». Han påstår at bilen var en «mandagsbil», og at den tilbrakte 57 dager på verkstedet bare det første året.

– Rekkevidden vet jeg at man aldri kan stole på, men batteriprosenten fungerer jo stort sett alltid. Tesla innrømmer jo selv at det var strøm igjen på bilen, men at 12 V-batteriet gikk tomt, og at bilen derfor skrudde seg av. Det betyr altså at 12 V-batteriet tømte seg på fem minutter på E18, altså drøye fem kilometer kjøring, og det synes jeg er veldig rart.

Han er svært kritisk til at det ikke er bedre opplyst i bilens manual at bilen faktisk kan stoppe når som helst når den går under 5 prosent batterikapasitet.

– Selv om det står i manualen at den slutter å lade 12 V-batteriet, så står det ingen steder at du risikerer å stoppe. Hadde jeg visst det, så hadde jeg jo ikke gjort det. Når du kjøper deg en Tesla P85D, så regner jeg med at du skal kunne bruke alle de 85 kWh, ikke at det skal være en 80D med en reservetank på 5 kWh som kan gå tom, sier mannen, som sier han likevel har oppnådd noe ved at han har fått problemstillingen frem i lyset.

– Ethvert kjøretøy vil stanse om du tømmer det for energi

Even Sandvold Roland i Tesla Norge. Bilde: Henrik Skolt/NTB scanpix

Teslas kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland er ordknapp, men sender følgende kommentar på e-post til Tek.no:

– Tesla leverer elektriske biler med markedsledende rekkevidde, og bruker batterier av høy kvalitet. Ethvert kjøretøy vil stanse dersom du tømmer det for energi.

Roland henviser ellers til dommen.

annonse