Tek.no

Nyhet

Er håndskriften i ferd med å dø ut?

Norske 3. klassinger skriver allerede kjappere på nettbrett.

Shutterstock/Notability/Teknofil.no
21 Mai 2015 16:00

En ny studie viser at norske barneskolelever skriver vesentlig raskere på nettbrett og PC enn de gjør for hånd. Dette kan få store konsekvenser for barnas håndskrift, skriver Forskning.no.

Fra før skal det ha vært lite forskning på akkurat dette området her til lands. Dette til tross for at digitale hjelpemidler har gjort sitt inntog også på barneskolen de siste årene.

Går utover lesbarheten

Forskerne har kun sammenlignet tre norske 3. klasser fra to skoler, som ikke nødvendigvis var direkte sammenlignbare. Dette kalles en kvasi-eksperimentell studie. To av klassene var vant med å bruke nettbrett og PC i opplæringen, mens den siste klassen i hovedsak brukte tradisjonelle skrivesaker.

Resultatet av den lille studien var at barna skrev vesentlig raskere dersom de brukte et nettbrett, enn hvis de skrev for hånd. Kanskje kan dette være en fordel senere i livet, hvor mesteparten av den skriftlige kommunikasjonen vil foregå digitalt.

Studien viste også at 8 av 14 elever i «nettbrett-klassen» som skulle skrive for hånd, hadde en så dårlig håndskrift at den var vanskelig å lese. I klassen hvor elevene var vant til å skrive for hånd, var det kun 3 av 15 som hadde en uleselig håndskrift.

Skoleklassene skrev riktignok omtrent like godt, rent kvalitativt. Derimot konkluderte forskerne med at den ene «nettbrett-klassen» skrev like raskt for hånd som håndskrift-klassen, bare ikke like pent. Tilsynelatende er det altså bare skjønnskriften for hånd som får lide dersom barna heller får bruke nettbrett eller andre digitale hjelpemidler.

Hele studien finner du hos NIFU.

Her må elevene gi fra seg mobilene til skoledagen er over
- Jeg tror ikke det er noen som liker ordningen, sier en av elevene »

(Kilder: NIFU, Forskning.no)

annonse

Les også