Til hovedinnhold

Sluker strøm i hvilemodus

Nærmere fem prosent av verdens strømforbruk vil i fremtiden bli brukt for å holde oss oppkoblet til nettet i hvilemodus.

iStockphoto / 17813252

En ny rapport fra energibyrået IEA slår fast at strømforbruket til til nettverkstilkoblede duppeditter og maskiner vil utgjøre 1140 terrawatt-timer i 2025.

Det tilsvarer seks prosent av verdens forventede energiforbruk i 2025, og utgjør en dobling fra dagens nivå på 616 terrawatt-timer.

Av dette vil hele 80 prosent bli brukt til å opprettholde duppedittenes forbindelse til nettverket.

- I dagens situasjon innehar duppedittene et iboende paradoks. De har et enormt potensial til å fremme effektivitet i mange sektorer og tjenester, men kommer til kort når det gjelder energieffektivitet, fastslår IEA i rapporten gjengitt av Mit Technology Review.

Kan halveres

IEA hevder i rapporten at energiforbruket kan halveres innen 2020, kun ved å minimere strømforbruket i hvilemodus.

Det vil i så fall bidra til at strømforbruket fra duppedittene vil holde seg på dagens nivå også i fremtiden.

Mobilprodusentene legger stor vekt på å øke brukstiden på telefonene, både gjennom større og bedre batterier, og gjennom å redusere strømforbruket i telefonene. Hodepinen har ofte blitt illustrert ved at større skjermer på telefonene krever mer strøm.

IEAs rapport setter imidlertid søkelys på hvordan elektronikken i duppedittene fungerer.

MIT Technology Review peker på duppedittene er avhengig av å holde informasjon i minnet på telefonene. Det skjer gjennom elektronisk å lade eller utlade kapasitatorer. Kuttes strømforbindelsen, forsvinner alt som ligger i minnet.

En alternativ tilnærming er å bruke kvantemekanikk til å lagre informasjon, noe som åpner for at informasjonen ikke forsvinner når strømmen kuttes.

Sikter mot ukes batteritid

Microsoft presenterte rett før sommeren ambisjoner om å produsere smarttelefoner som kan brukes en hel uke uten lading.

Det skal skje gjennom å endre på programvaren og utformingen av mobiltelefonene.

- Du kan ikke bare vente på neste batterigjennombrudd. Vi kan oppnå store fremskritt fordi dagens systemer ikke bruker batteriene effektivt, sier Microsoft-forsker Ranveer Chandra.

En av de mest radikale ideene til Chandras kollegium er å gi telefonene to mindre lithium-ion-batterier i stedet for ett stort. På den måten kan det ene batteriet gi telefonen en stor mengde strøm når den utfører krevende oppgaver, mens det andre batteriet deler ut mindre mengder strøm når den utfører enklere oppgaver.

Forskerne har så langt bygd en enkel prototype som forbedrer batteritiden med 20 til 50 prosent.

Lav-energi sensorer

En viktig del av veksten i strømforbruket vil komme fra nettverkstilkoblede sensorer. Telegiganten Ericsson har i en årrekke snakket om at vi vil ha koblet opp 50 milliarder duppeditter og sensorer til nettet innen 2020.

Her kan en ny type mikrobrikke-design, som kun bruker 0,1 til 1 prosent av strømmen i sammenlignbare brikker, bane vei, ifølge Psikick-grunnlegger David Wentzloff.

Det nye designet baserer seg på å utnytte strømmen som sendes inn i transistorene bedre, gjennom å redusere terskelverdiene for hva som er nødvendig for at transistoren skal være skrudd på.

En annen innfallsvinkel er å lage sensorer som henter energi fra radiobølgene som dannes av tv-, wifi, radio og mobilsignaler.

Mindre strømbruk i hjemmet

En studie av strømforbruket fra elektronikkprodukter i amerikanske hjem, gir en indikasjon på at elektronikkbransjen i sin helhet er på rett vei.

Her fremgår det at strømforbruket nådde toppen i 2010 med i overkant av 190 terrawatt-timer. I 2013 var forbruket falt til 170 terrawatt-timer, til tross for at husholdningene brukte nærmere én milliard flere elektronikkprodukter enn i 2010.

TV-ene stod for 30 prosent av forbruket i rapporten i 2013, selv om strømforbruket ble redusert med 23 prosent i perioden fra 2010.

En annen studie forteller også at strømforbruket i de elektroniske duppedittene er på vei ned.

Artikkelen er opprinnelig publisert hos vårt søsternettsted Inside Telecom

annonse