Tek.no

Nyhet

Snart blir det billigere å ringe fra Norge til Europa

Samferdselsdepartementet foreslår å ta inn nye maksprisregler.

Stein Jarle Olsen, Tek.no
11 Des 2018 12:49

Fri ringing og SMS innenfor EU og EØS har blitt inkludert i mobilabonnementene til de aller, aller fleste, men fortsatt koster det til dels betydelige summer å ringe fra Norge til utlandet.

Det blir det høyst sannsynlig bedring på den 15. mai 2019. Da skal nemlig EU innføre makspriser på internasjonale samtaler og SMS. Samferdselsdepar­tementet har nå foreslått å innføre det samme i Norge på det samme tidspunktet.

Normalt sett vil ikke dette være nødvendig før den blir formelt innlemmet i EØS-avtalen, men departementet ønsker å fremskynde saken i Norge.

Nye satser

De nye maksimalsatsene vil være henholdsvis 0,19 euro (rundt 1,85 kr) per minutt for samtaler og 0,06 euro (snaut 60 øre) for SMS.

– Av hensyn til norske forbrukere foreslår departementet at tilsvarende maksimalpriser skal gjelde i Norge fra samme tidspunkt som de vil gjelde i EU. Vi setter derfor fart på dette arbeidet allerede nå, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Departementet påpeker at reguleringen vil kunne føre til mer enn en halvering av prisene på å ringe fra Norge til EU- og EØS-landene. De påpeker at internasjonale samtaler i snitt er tre ganger så dyre som nasjonale samtaler, og en SMS til et annet EU- eller EØS-land er i snitt dobbelt så dyr som en SMS som blir sendt nasjonalt.

Disse sammenligningene gjelder selvfølgelig for dem som ikke har frie samtaler og SMS inkludert i abonnementet sitt.

Vil måtte halvere prisene

Om vi for eksempel ser på Telenors priser, ser vi at de tar stive 4,99 kroner per minutt for å ringe til de fleste europeiske land utenfor Norden, som for eksempel Storbritannia, Tyskland og Frankrike.

Den nye maksprisreguleringen vil bety at Telenor må mer enn halvere dette. 0,19 euro pluss norsk moms vil med dagens kurs tilsvare cirka 2,30 kroner per minutt. SMS må også mer enn halveres i pris, fra dagens 1,99 til cirka 0,75 kroner neste år. Til Norden får forslaget på sin side begrenset effekt, i alle fall for ringing. Her tar Telenor i dag 2,49 kroner per minutt. SMS koster 1,99 der også.

Telia er på sin side hakket billigere, med 3,99 kroner per minutt til Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og 1,99 per SMS. Til Norden og Baltikum inkluderer de imidlertid 1000 minutter hver måned.

Komplett Mobil ligger også på samme nivå, med 3,99 og 4,99 per minutt til Europa 1 og Europa 2. SMS fra Norge til hele verden ble nylig inkludert hos Komplett.

EU-rådet vedtok forordningen om nye makspriser 4. desember. Samferdselsdepartementet sender nå forslaget om å ta den inn i Norge på høring.

annonse

Les også