Kreftfare avvises - igjen

I april i fjor viste en skandinavisk forskningsrapport at det ikke ser ut til å være noen sammenheng mellom bruk av mobiltelefon og hjernekreft. I ettertid har det blitt gjort flere identiske forsøk på verdensbasis, og alle viser det samme - mobilbruk ser ikke ut til å ha noen som helst innvirkning på kreftfaren.

Senest i dag ble det lansert en rapport som bygger på denne forsøksmetoden, som går ut på at både personer med og uten hjernesvulst intervjues om mobilbruken sin. Tre britiske universiteter og instituttet for kreftforskning i Storbritannia står bak rapporten.

Forskningsrapporten bygger på informasjon som har blitt samlet inn gjennom de fire siste årene. 966 personer med hjernesvulst, og 1716 personer uten svulst har svart på spørsmål om mobilbruken sin.

Ingen forskjell i mobilbruken
Resultatene viste at det ikke var noen forskjell på mobilbruken blant kreftpasientene og de som var friske, og at mobilbruken derfor ikke ser ut til å påvirke faren for å utvikle farlige svulster.

Det at antall pasienter med hjernesvulst ikke har økt siden mobiltelefonen kom på markedet for omtrent 20 år siden taler også i mot økt helsefare.

Forskerne bak alle rapportene som er lansert ber allikevel folk om å ta forholdsregler. Selv om det ikke er påvist noen kreftfare vet vi ingenting om langtidsvirkningene utover 20 år, så det er ennå for tidlig å komme med en konklusjon. Foreløpig ser det heldigvis lyst ut.

(Kilder: 999Today, BBC, ZDNet)

Les også
Kan påvirke motorikken
Les også
Mobilbruk er farlig
Les også
Sprer notatene dine
Les også
Tsunamivarsel for S60
Les også
- Virusvarsel er tull
Les også
3G-nett øker virusfaren
annonse