Telenor gir super-3G til distriktene

Telenor varsler i dag at de vil utvide omfanget og sette opp hastigheten på implementering av super-3G i nettet sitt. Det kommer mellomstore og mindre tettsteder til gode.

For distriktet

– Dette er et stort steg for distrikts-Norge, og Turbo-3G fra Telenor skal utmerke seg med landets beste dekning, kvalitet og kapasitet, sier Ragnar Kårhus, leder for Telenor i Norge.

Men Telenor er ikke først. Netcom kunne allerede før jul presentere planer for 2008, der operatøren legger opp til å få super-3G i hele 3G-nettet iløpet av året. Nå følger altså Telenor etter. Dagens satsning innebærer at hele selskapets 3G-nett i praksis skal få super-3G i løpet av året.

Dagens 3G-nett er ment å dekke alle tettsteder med mer enn 200 innbyggere.

86 prosent får super-3G

Med det vil 86 prosent av befolkningen ha tilgang på super-3G innen årsslutt. I dag har Telenor over 60 000 kunder som benytter super-3G, noe som trolig vil stige ytterligere. I likhet med Netcom har operatøren også merket en voldsom trafikkvekst, noe som nok skyldes at brukerne har raskere nettilgang og dermed bruker denne oftere og mer omfattende enn før.

(Kilder: Telenor)

Les også
Ice ser mot 14,7 Mbps
Les også
Ice knuser Netcom og Telenor i nord
Les også
Telenor lanserer super-3G
Les også
Super-3G til HELE Norge
Les også
Telenor lover krig på super-3G
annonse