Til hovedinnhold

32 nm overtar hos Intel

I løpet av de tre kommende månedene kommer Intel til å fornye en rekke eksisterende Xeon-serier på 45 nm med 32 nm-prosessorer.

Selv om finanskrisen gjorde tydelig inngripen på de fleste i IT-industrien, har Intel vært i en noe spesiell posisjon pga. Atom-prosessoren som var det "perfekte" produktet i harde økonomiske tider.

Som følge av Atom-prosessoren har Intel fått nær 100 nye kunder, som bruker i prosessoren i diverse typer design (eks. nett-PC-er).

Intel har allerede begynt å fase ut 45 nm-produkter, men dette forventes å tilta utover 2010 etter hvert som desktopprosessorene (Core) også blir flyttet over på 32 nm.

I løpet av mai kommer Intel til å offentlig annonsere når 32 nm overtar fullstendig for 45 nm. Foreløpig har den nye prosessen kun blitt innført på toppsegmentene, mens de billigere prosessorene må vente noen måneder til.

(Kilde: Internetnews)

annonse