Kina skal bestemme hva som kommer høyest i søkeresultatet

Loven skal fremme nasjonalt samhold.

Alle som bruker internett i Kina er underlagt streng sensur av myndighetene, som blant annet har blokkert flere utenlandske tjenester vi i vesten tar for gitt, slik som Google og Facebook.

Til tross for at regimet allerede holder nøye oppsyn og filtrerer trafikk til og fra landet gjennom det som populært kalles «den kinesiske brannmuren», har de tilsynelatende ikke skaffet seg den fulle kontrollen de ønsker enda.

Nå strammer nemlig myndighetene grepet igjen, skriver The Wall Street Journal. Fra 1. mars neste år skal en lov tre i kraft som endrer algoritmen søkemotorer benytter for å vekte hvilket innhold som skal vises til de besøkende.

Skal stoppe folk i å «foreta usikre handlinger»

Den nye loven vil ramme alle som produserer innhold som publiseres på internett i Kina, være seg enkeltpersoner eller selskaper som står bak apper og tjenester.

Målet med loven er å fremme synligheten av innhold som bygger opp under kommunistregimets ideologi og politikk, og sentralt er både bestemmelsen om strengere sensur, samt lovpålagt vekting av regimevennlige synspunkter ved å justere algoritmen til søkemotorer.

Loven oppmuntrer nemlig innholdsprodusenter til å lage innhold som promoterer sosialistiske teorier, eller øker den internasjonale anseelsen av kinesisk kultur.

På samme tid forbys spredning av informasjon som ansees å være nasjonale hemmeligheter, eller som går mot statens syn på religion. Innhold, og ikke minst måten innhold som nettartikler er vinklet på, skal videre vurderes opp mot om de er egnet til å oppfordre et mindretall til å «foreta usikre handlinger».

Alle plattformer som viser frem innhold, som søkemotorer eller forum, pålegges å følge de nye retningslinjene for å luke bort innhold som strider mot dem.

– Myndighetene føler nok at for mye innhold som ikke er godkjent av dem smyger seg gjennom sprekkene på muren deres, og prøver nå å adressere dette, uttaler Ben Cavender, i det Shanghai-baserte «China Market Research Group».

Cavender mener selskaper fremover vil investere store resurser i teknologi som kan luke bort ulovlig innhold før det når leserne.

Les også
FBI: – Alle russiske apper utgjør en trussel
annonse