Til hovedinnhold

– Telenors bruk av «Norges raskeste nett» er å villede forbrukerne

Forbrukerombudet krever at Telenor stanser eller endrer annonsene som viser til Tek.nos dekningstest.

Etter at Tek.no i mai gjennomførte det som er Norges største uavhengige test av mobilnettene i Norge, har både Telenor og Telia brukt resultatene av testen aktivt i sin markedsføring – til tross for at det var Telia som stakk av med seieren.

I både annonser og på egne hjemmesider reklamerer Telenor med at de har Norges raskeste nett, med henvisning til vår test.

Forbrukerombudet har nå sendt et brev til Telenor der de krever at Telenor enten endrer eller stanser markedsføringen så snart som mulig, og senest innen 17. juni.

Mener Telenor trekker ut enkeltelementer

I brevet skriver Forbrukerombudet at påstanden «Norges raskeste nett» er svært generell, og ikke nødvendigvis entydig. Så viser Forbrukerombudet til at Telenor i testen på Tek.no hadde flest målepunkter med lave hastigheter, og også vant med å ha flest målinger med mer enn 15 Mbit/s, mens høye hastigheter på målepunkter med 4G+ trakk opp Telenors gjennomsnitt på landsbasis.

«Det å kommunisere at man er raskest i generelle vendinger, samtidig som man også kommer dårligst ut på de laveste hastighetene, er etter vår vurdering svært problematisk. De enkeltelementene som trekkes ut av testen bidrar til å stille Telenor i et svært fordelaktig lys uten at det samtidig trekkes fram at Telenor også hadde flere målinger med til dels lave hastigheter.», heter det i brevet.

– Egnet til å villede forbrukerne

Forbrukerombudet skriver videre at om det er begrensninger eller nyanser som kommer frem av testen, så må dette også fremgå av Telenors markedsføring for å unngå at forbrukerne sitter igjen med et misvisende bilde av testens funn.

Ifølge Forbrukerombudet er påstandene i Telenors markedsføring egnet til å villede forbrukerne, og til å påvirke forbrukerne til å gjøre kjøp de ellers ikke ville gjort. Dette er forbudt, ifølge markedsføringsloven.

Informasjonssjef i Telenor, Anders Krokan, sier til Tek.no at de nå skal ta en grundig gjennomgang av henvendelsen fra Forbrukerombudet – og ser frem til å gi et svar i saken.

Les vår kommentar:
– Norges raskeste nett betyr ikke automatisk at det er det beste »

annonse