Til hovedinnhold

Her speeddater IT-bransjen de beste studentene

IT-selskaper jakter på framtidens talenter.

Atle Skretting

Nova 100 er et karrierenettverk for flinke studenter, i regi av selskapet Novaagentum. Nylig arrangerte de et event der seks kjente norske selskaper stilte opp for å lære framtidens talenter å kjenne. På programmet sto både inspirasjonsforedrag, paneldebatt, lyntaler og ikke minst mingling og speeddating.

Sverre Haugen i Novaagentum ledet eventet med stø hånd.Foto: Atle Skretting

Høy terskel

Kun et mindre antall bedrifter kan delta i disse eventene hver gang, og studentene som deltar er håndplukkete i den forstand at terskelen for å være med i nettverket er høy. Novaagentum garanterer ovenfor bedriftene at alle studentene som deltar har B-snitt eller bedre, og har vært aktive i verv eller hatt relevante jobber ved siden av studiene.

Bedriftene får en oversikt over studentene som deltar og kan arrangere inntil ti speeddates i løpet av eventet, i tillegg til at de kan prate uformelt med dem i mingleperiodene og pausene. Av de seks bedriftene som deltok denne gangen var HP, Finn.no og Accenture spesielt på kikk etter IT-folk.

Og så mingler vi litt...Foto: Atle Skretting

– Dette var veldig bra, konkluderer HR-direktør Yvonne Fosser i HP etter å ha speeddatet ti IT-studenter. Dette er første gang HP er med på et av Novaagentums eventer, og Fosser er overrasket over det høye nivået studentene har holdt. For henne blir det som å komme til et dekket bord, i og med at nettverket har gjort den første utvelgelsen og plukket ut talentene.

– Alle de jeg har truffet har vært foroverlente og holdt et svært høyt nivå, sier hun. Selv om HP stiller opp på speeddaten med noen ledige stillinger i bakhånden, er ikke hovedmålet å skulle fylle dem her og nå. Fosser understreker profileringen og det langsiktige perspektivet. Målet er å bygge relasjoner til dyktige mennesker som skal ut i næringslivet i tiden framover.

Selv om Fosser kommer til eventet med et par ledige stillinger i bagasjen, er det først og fremst kontaktene og den langsiktige profileringen ovenfor disse studentene som er målsetningen ved deltakelsen.

Én type profil

Accenture er til stede for å profilere sin teknologiske side, i følge Martin A Sværen, som er konsulent innen IT og arbeider med rekruttering i tillegg. Han har et godt inntrykk fra speeddatingen og har møtt interessante profiler blant studentene. Han understreker imidlertid at han her møter én type profiler, der karakterene har vært et utvelgelseskriterium. Accenture ser ikke bare på karakterene ved seleksjon og vi finner andre typer profiler andre steder og arrangementer.

For Accenture har målet med deltakelsen vært å møte interessante studenter som både kan være aktuelle for sommerjobber og for fast ansettelse. Her har han truffet et bra utvalg, og konseptet gir mersmak, konkluderer Sværen.

– IT-folkene attraktive på markedet

Finn.no skal ansette flere IT-folk i tiden framover og deltok på eventet for å komme i kontakt med IT-studenter, forteller HR sjef Tonje H Magnussøn. Av erfaring vet hun at IT-studentene er vanskeligst å rekruttere, for det er dem det er størst konkurranse om, spesielt de flinkeste. Finn.no skal rekruttere bredt og jakter på alt fra programmerere og matematikere til dem som har jobbet seg opp på gutterommet.

– Formell utdannelse er ikke noen absolutt betingelse, vi kjører tester på alle vi ansetter uansett, forklarer hun.

Dette er første gang Finn.no stiller opp i dette forumet, og Magnussøn er veldig positiv til det som har skjedd:

– Studentene er veldig på og har forberedt seg godt. Dette er annerledes enn på vanlige karrieredager, med flere bedrifter og flere studenter. Disse studentene ser ut til å ha gjort en grundigere jobb på forhånd. De har med seg CV, stiller gode spørsmål, hører etter hva vi har å tilby dem, hvilke arbeidsoppgaver vi kan tilby, muligheter for sommerjobber og så videre. Ikke minst har de tydelige planer.

Knut Urbye speeddater for å møte spennende mennesker.Foto: Atle Skretting

Målet hennes var å fortelle studentene om alle mulighetene i Finn.no, som i tillegg til å være en mediebedrift også er en stor IT-bedrift, men over 120 utviklere innen data. Her har de knyttet mange forbindelser, og de ti studentene hun møtte var nysgjerrige og virket interesserte.

Masterstudent Knut Urbye har vært med i nettverket i 3 år. Han er 33 år gammel og hadde ti års erfaring som programmerer før han valgte å gå videre med IT-ledelse ved universitetet i Brunel i London. Han har tidligere signert jobbavtale med Accenture, etter å ha vært der på internship, men skal likevel speeddate både med Finn.no og HP.

Dreier seg om nettverksbygging

Det gjør han ikke for å få seg en bedre jobb, men for å møte spennende mennesker og høre hva som rører seg i deres bedrifter. Han forteller at de er klar over at han skal jobbe et annet sted, og at disse datene dreier seg om nettverksbygging:

– Nettverk er en viktig del av å være aktiv i arbeidsmarkedet, og det har alltid en positiv verdi å snakke med folk, sier han.

21-årige Johanne Håøy Horn er snart ferdig med det andre året av bachelorstudiet innen IT ved Universitetet i Oslo. Hun har ikke vært så lenge med i Nova 100, men er allerede blitt ambassadør for nettverket på studiestedet sitt.

– Det var en interessant paneldebatt, der vi fikk høre ledere og deres erfaringer, noe vi ikke lærer på universitetet, sier hun.

– Det blir en annen type kontakt med bedriftene enn det vi opplever når de stiller opp på instituttet. Her er det lavere terskel for kontakt og en annen tilnærming, vi hører mer om deres indre struktur.

Johanne Håøy Horn har nettopp speeddatet HP når vi snakker med henne. Hun er veldig fornøyd og har fått et nytt syn på HP som arbeidsgiver.

– Disse bedriftene står nå nærmere meg, jeg har lært om kulturen deres, og de er blitt mye mer enn en nettside eller en vag logo. Ikke minst har jeg fått mange ansikter jeg knytter til dem. Disse bedriftene skiller seg også ut, fordi de har valgt å bruke tiden sin på meg, avslutter bachelorstudent Johanne Håøy Horn.

annonse