Til hovedinnhold

USA vil lagre passasjerdata i 15 år

Personlig informasjon om millioner av passasjerer som tar fly mellom Europa og USA kan bli lagret i databasene til det amerikanske sikkerhetsdepartementet i så mye som 15 år, om amerikanerne får det som de vil.

Dette inkluderer informasjon om kredtittkort, telefonnummer, adresser, navn på hvem man reiser sammen med, hvor mye bagasje man har med og reiserute. I tillegg kan tidsrommet man må levere denne informasjonen bli økt til 96 timer i forkant, i forhold til dagens ordning med 72 timer.

Alt dette har kommet frem i et lekket dokument som The Guardian har fått tilgang til, som beskriver forhandlinger mellom USA og EU. Les dokumentet i sin helhet her.

Seksuell legning

Hensikten med det nye, strenge forslaget er å gjøre det lettere for amerikanske myndigheter å analysere passasjerdata og bedrive profilering ved hjelp av en omfattende database. Dette vil være et viktig ledd for å bekjempe terrorisme, kriminalitet og ulovlig innvandring, ifølge amerikanerne.

Videre beskriver dokumentet hvordan sensitive opplysninger som etnisitet, politiske meninger, helse og seksuell legning kan bli brukt i spesielle tilfeller hvor individers liv kan være i fare. Teksten forklarer også at man vil få en mulighet til å klage til en amerikansk føderal domstol om man blir urettmessig forhindret fra å fly til USA.

– Tråkker på individuelle rettigheter

Perioden på 15 år med lagring er tre ganger så mye som hva EU tillater, og forslaget er etter sigende lite populært blant flere europeiske politikere som er opptatt av borgerrettigheter og individuell frihet. Tyskland og Frankrike betviler nødvendigheten til loven, mens England har uttrykt støtte for forslaget.

Den tyske politikeren Jan Philip Albrecht har sagt at det nåværende forslaget må avvises av Det europeiske parlamentet. – Den planlagte avtalen med USA tråkker på fundamentale, grunnlovsmessige prinsipper i europeiske stater.

– Europeere burde ha rett til beskyttelse av deres grunnleggende rettigheter når vi samarbeider med andre land som USA og Australia. Oppbevaring av personlig data for fem år eller mer er en stor overtredelse av prinsipper om beskyttelse av personlig informasjon, sier han.

Avtalen gjelder ikke bare for flyreiser mellom USA og Europa, men også andre internasjonale reiseruter. Dette åpner med andre ord for at passasjerdata kan bli brukt i amerikanske byråer som befinner seg utenfor Europa og USA.

(Kilde: The Guardian)

annonse