Tek.no

Nyhet

Manuelt oppsett for Netcom og Chess

Iris Andersson
22 Nov 2007 12:00

Netcom har lagt ut utførlige veiledninger som gjelder for akkurat din mobil eller PDA. Klikk på denne linken for å komme til veiledningene. Disse gjelder også for Chess-kunder.


WAP:
Navn: Chess WAP
Databærer: pakkedata
Tilgangsnavn(APN): netcom
Brukernavn: chess
Passord: chess
Startside: http://chess.mobi/  eller wap.netcom.no
Proxyadresse: 010.251.251.010
Proxy Port: 8080


MMS:
Navn: Chess MMS
Databærer: Pakkedata
Tilgangspunkt: mms.netcom.no
Brukernavn: chess
Passord: chess
Startside: http://mms/
Proxyadresse: 193.209.134.133
Proxyport: 80

E-post

(Dersom du har denne tilleggstjenesten fra Netcom)
Tilkoblingsnavn: NetCom GPRS PC
Datab�rer: GPRS
Tilgangspunktnavn: internet.netcom.no
Brukernavn: Ingen
Bekreft passord: Nei
Passord: Ingen
Godkjenning: Normal
Startside: Ingen
Meldinger:
Velg Valg -> Innstillinger
Velg E-post
Velg Postkasser
Velg Valg -> Ny postkasse
Fyll inn/definer som vist nedenfor:
Postkassenavn: NetCom
Tilgangspunkt i bruk: NetCom GPRS PC
Min e-postadresse: Fyll inn din epostadresse
Utg- e-postserver: smtp.netcom.no
Send melding: Straks
Send kopi til deg selv: Nei (Valgfritt)
Inkluder signatur: Nei (Valgfritt)
Brukernavn: Brukernavn for din e-postkonto
Passord: Passord for din e-postkonto
Innk. epostserver: pop3.netcom.no
Postkassetype: POP3
Sikkerhet: Av
Sikker pålogg. (APOP): Av
Pc-oppkobling til Internett Nokia:
Åpne telefonens meny og velg Tilkobling, GPRS, Modeminnstillinger for GPRS, Rediger aktivt tilgangspunkt, GPRS tilgangspunkt og skriv internet.netcom.no
Sony Ericsson:
Åpne telefonens meny [Kommunikasjon, Datakomm., Datakontoer]
Velg Tilføye? og velg deretter GPRS Data
Skriv et navn, for eksempel GPRS PC
Velg APN og skriv internet.netcom.no
La Bruker-ID og Passord stå blankt og velg Lagre
Velg GPRS PC og noter CIDnr (Ekstern ID)
Laste ned driver
Tilkobling mellom PC og telefonFør man kan bruke telefonen som modem på PC, må man installere modemdrivere fra mobilprodusenten. Kunden kan installere programvaren fra CD-en som fulgte med telefonen eller laste den ned fra mobilprodusentens internettsider. Eventuelt kan man forsøke å benytte standardmodem via bluetooth, eventuelt IR (infrarød)
Tilkoblingen mellom PC og telefon kan opprettes via bluetooth, infrarød eller kabel, avhengig av hvilket utstyr kunden har. Dersom kunden har problemer med denne tilkoblingen må han ta kontakt med sin telefonforhandler, eventuelt telefonprodusent.

Internett-tilkobling:

Klikk Start-menyen på PC-en din og velg Kontrollpanel. Dobbeltklikk på Nettverkstilkoblinger. Klikk Opprette en ny tilkobling og følg Veiviser for Internett-tilkobling slik:
Klikk Neste
Velg Koble til Internett og klikk Neste
Velg Konfigurere Internett-tilkoblingen manuelt og klikk Neste
Velg Koble til ved hjelp av et modem for ekstern tilkobling. Klikk Neste
Velg modemet for din mobiltelefon og klikk Neste
Under ISP-navn skriver du Chess GPRS. Klikk Neste

Ved Sony Ericsson legger man inn *99***CIDnr# som telefonnummer mens ved Nokia benytter man *99# som telefonnummer. Klikk Neste
Skriv inn dj på Brukernavn og Passord. Klikk Neste.
Sett hake i boksen for å legge en snarvei til denne tilkoblingen til skrivebordet og klikk Fullfør
Man er nå klar til å koble seg opp.

Ved andre telefoner enn Nokia og Sony Ericsson kan man benytte følgende fremgangsmåte:
Klikk Start-menyen og velg Kontrollpanel. Velg Telefon- og modemalternativer og arkfanen Modem. Dobbeltklikk på modemet for din mobiltelefon
Velg arkfanen Avansert og skriv +cgdcont=1,"IP","internet.netcom.no" i feltet Ekstra initialiseringskommando. Klikk OK to ganger
Lag en tilkobling til Internett på din PC (se Opprette en Internett-tilkobling over). Legg inn *99***1# som telefonnummer og ditt mobilnummer som brukernavn og passord.
Denne fremgangsmåten kan man også benytte på Nokia og Sony Ericsson dersom man har problemer med standard tilkobling

annonse

Les også