Til hovedinnhold

Sammenligner mobilbruk med kloroform og eksos

Mangelen på konkrete bevis den ene eller andre veien har gjort mobilstråling til et omstridt emne. Årsaken til at det er vanskelig å konkludere med noe er at de potensielle helseskadene først kan oppstå etter veldig lang tid, og mobiltelefonen er i så måte en relativt ny oppfinnelse.

Nå får de som har lagt seg på en føre var-linje når det gjelder mobilstråling støtte fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Organisasjonen har nemlig plassert mobilbruk i samme kategori som bly, eksos og kloroform i forbindelse med kreftfremkallende stoffer. Med andre ord konkluderer WHO med at mobilstråling kan være "mulig kreftfremkallende".

Advarer mot mobilstråling

Et ekspertpanel bestående av 31 forskere fra 14 land har vært samlet i én uke for å konkludere om mobilstråling kan være helseskadelig, på basis av flere hundre forskningsartikler om temaet. International Agency for Research on Cancer (IARC), en underdivisjon av WHO, har ledet møtene.

- Gitt de potensielle konsekvensene for folkehelsen på bakgrunn av denne klassifiseringen og disse funnene, er det viktig at mer forskning blir utført om langvarig, hyppig bruk av mobiltelefoner. I påvente av slik informasjon, er det viktig å ta pragmatiske steg mot å redusere eksponeringen ved bruk av håndfri eller texting, sier Christopher Wild, direktør i IARC og leder for forskningsgruppen.

Det er først og fremst en type hjernekreft kalt gliomer som forskerne mener å ha funnet bevis på at kan utgjøre en potensiell helsefare. For andre typer kreft var funnene "utilstrekkelige".

Ifølge Wikipedia økte antall personer som fikk hjernekreft i Norge fra 715 i 1998 til 994 i 2007, og økningen er størst blant barn.

SAR-verdien på en mobiltelefon viser hvor høy stråling den maksimalt kan avgi. Er du bekymret for stråling fra mobilen, kan du velge en mobil med lav SAR-verdi (under 0,8 W/kg).

LES OGSÅ: Disse mobilene stråler mest

annonse