Tek.no

Nyhet

Anerkjente forskere slår seg sammen: Vil unngå farene med kunstig intelligens

Brukes det rett kan fordelene bli enorme.

Olga Nikonova/Shutterstock.com
13 Jan 2015 11:43

Kunstig intelligens har som kjent gjort enormt store fremskritt de siste årene, og mange store IT-selskaper har kastet seg på bølgen, blant andre Google og Microsoft, men likevel er meningene om det fremadstormende fenomenet delte. Tidligere Microsoft-sjef Steve Ballmer har tidligere uttalt at kunstig intelligens er selve fremtiden, mens Tesla-grunnleggeren Elon Musk frykter at fenomenet kan føre til Terminator-tilstander.

I et forsøk på å skissere en retning og formål for den stadig mer avanserte kunstig intelligens-teknologien har sistnevnte, sammen et knippe andre kjente personligheter, nå nedfelt noen visjoner i et åpent brev.

– Kan utrydde sykdom og fattigdom

Brevet er publisert på hjemmesiden til The Future of Life Institute, en stiftelse som har som oppgave å øke folks bevissthet omkring potensialle farer for menneskeheten, med særlig fokus på nettopp kunstig intelligens. Styret i stiftelsen består, i tillegg til Elon Musk, av den kjente fysikeren Stephen Hawking og et knippe andre erfarne forskere og vitenskapsmenn.

I motsetning til hva man kanskje skulle forvente kommer det frem i brevet at stiftelsen er svært positiv til utviklingen innen kunstig intelligens, og mener teknologien har et stort potensiale til å hjelpe menneskeheten på flere viktige områder. Dette forutsetter imidlertid riktig fokus.

– De potensielle fordelene er enorme, siden alt som vår sivilisasjon har å tilby er et produkt av menneskets intelligens. Vi kan ikke forutsi hva som er mulig å oppnå når den menneskelige intelligens forsterkes av verktøyene til den kunstige intelligensen, men utryddelsen av sykdom og fattigdom er noen muligheter. På grunn av det store potensialet er det viktig å å forske på hvordan vi kan høste det positive mens vi samtidig unngår fallgropene, heter det i brevet.

Peker også på etiske utfordringer

På bakgrunn av dette mener stiftelsen at det må fokuseres på å maksimere nytteverdien til kunstig intelligens, og å sørge for at teknologien «gjør det den blir fortalt». Det kan altså se ut som om gruppen advarer mot det Elon Musk tidligere omtalte som «selvbevisste» systemer.

I et vedlagt dokument redegjør The Future of Life Institute for hva de mener bør være spesifikke forskningsmål for kunstig intelligens på kort og lang sikt. Disse inkluderer blant annet anvendelse innen økonomi, til å for eksempel automatisere arbeid og foreta bedre analyser av markedsforhold.

Ellers peker gruppen også på mulige utfordringer knyttet til kunstig intelligens når det gjelder for eksempel selvkjørende biler, som nå er i ferd med å komme for fullt. Stiftelsen stiller blant annet spørsmål ved hvordan ansvaret ved eventuelle ulykker skal fordeles. På tilsvarende måte reiser også bruk av autonome våpen visse etiske problemstillinger. For flere detaljer om de foreslåtte forskningsprioritetene kan du lese hele PDF-dokumentet.

Facebook benytter også kunstig intelligens: Smart ansiktsgjenkjenning kan hjelpe deg med å «luke ut» uønskede bilder »

(Via The Verge)

Les også
Nå skal Elon Musk koble menneskehjernen til kunstig intelligens
Les også
Facebook har gjort nytt gjennombrudd innen kunstig intelligens
Les også
Apple-grunnlegger: – Datamaskiner kommer til å ta over for mennesker
Les også
Google har laget kunstig intelligens som kan lære å spille dataspill helt på egen hånd
Les også
Facebook vil stoppe fyllebildene dine
Les også
– Kunstig intelligens kan bli en fare for mennesket innen fem år
Les også
Ballmer: – Det er kunstig intelligens som er fremtiden
annonse

Les også