Tek.no

Nyhet

Volkswagen lanserer gigantisk «nødlader» til bil

Volkswagen AG
28 Des 2018 11:07

Noe av det mest komplekse ved overgangen til elektriske biler er selve infrastrukturen vi lader dem ved. Hurtigladere krever som regel kraftige strømkabler og god tilgang på strøm i området der de står. Det prøver Volkswagen nå å gjøre noe med.

I en pressemelding lanserer de en mobil ladestasjon som skal kunne løse flere problemer. Konseptet er som en kjempediger variant av mobilnødladeren du bærer rundt på når du er på tur. Massevis av oppsamlet strøm som kan flyttes dit det er behov for den.

Kan lade 15 golfer

Det er snakk om et batteri på 360 kWh som gir fra seg strømmen gjennom en hurtiglader. Ifølge VWs pressemelding skal det holde til å lade omtrent 15 elektriske biler. Hvis du også forstrakk snurrebarten over det noe optimistiske anslaget er det verdt å ta med at disse 15 oppladingene er beregnet som 80 prosent påfyll for Volkswagens e-Golfer, eller 28 kWh i hver omgang.

Elbiler med betydelig høyere batterikapasitet, så som Teslas modeller, vil det naturligvis ikke gå 15 oppladinger av på en slik ladestasjon.

Volkswagen ser ifølge pressemeldingen for seg at de oppladede stasjonene kan utplasseres på parkeringsplasser, eller brukes som ladere ved events så som festivaler og messer.

Denne typen utplassering av utstyr er ganske vanlig for andre typer teknologi. Går du på festival et sted i Norge, er sannsynligheten ganske stor for at det står en liten tilhenger med 4G-master på rett i nærheten.

Letter belastningen på strømnettet

Men formålet med disse er ikke bare å være portable ladestasjoner. De skal også kunne løse andre utfordringer der man tross alt har tilgang på fastmontert strømnett.

Den ene utfordringen har med mengdene strøm å gjøre. De nye laderne kan hurtiglade elbiler, men siden de har innebygde batterier trenger de ikke å trekke ladestrømmen fra nettet fullt ut. I stedet kan de fungere som små strømlagre i nettet, på samme måten som kondensatorer i lydforsterkere gjør.

De gir en rask utlading til elbiler som er innom, mens de bruker tiden de står stille til å lade seg sakte opp igjen til fullt. Dermed trenger ikke strømnettet å være dimensjonert for den store mengden strøm en tradisjonell hurtiglader trekker. Ladestasjonen kan levere fra seg opptil 100 kW, men trekker bare 30 kW når den lader seg selv.

Lader når sola ikke skinner

Det andre problemet er et VWs konkurrenter hos Tesla for lengst har begynt å snuse på; lagring av kraft fra sol- og vindbaserte kilder.

Tesla prøver å løse disse utfordringene ved å bygge produkter som Powerwall til hjemmebruk, og de enorme Powerpack-batteriene som kan bygges rett inn i strømnettene. En stor klynge av slike batterier feiret nylig sin ettårsdag i sørlige deler av Australia, og har visstnok spart wombatnasjonen for 40 millioner australske dollar og en rekke strømavbrudd allerede.

Volkswagens ladere ser ut til å kunne være en slags mellomting mellom Powerwall og Powerpack. De bufrer opp middels store mengder strøm som kan utleveres når det er mørkt eller vindstille og strømnettet ikke tåler store belastninger.

Kan brukes til å kartlegge behov

Til sist mener bilprodusenten at laderen kan brukes i forsøk der selskaper eller byer kan prøve ut ulike ladesteder før de gjør større investeringer i infrastruktur. På den måten kan man potensielt unngå å bygge digre ladestasjoner på steder som Flåklypa, der bilene går på «rein 96», og heller bygge permanente ladere der de mobile laderne har blitt brukt.

Funksjonen som frittstående nødlader er altså bare én av flere, og kanskje ikke den nyttigste bruken til batteriet som Volkswagen ser for seg å levere i løpet av første halvår i 2019.

Samtidig er det opplagt at en del av disse bruksmåtene betyr at ladestasjonene vil måtte stå tomme deler av døgnet. Spørsmålet blir da om de svarer seg kostnadsmessig, eller om de vil bli mindre brukt enn andre ladere hvis prisen blir høy.

Hvis femten oppladinger av en e-Golf høres lite ut er det forøvrig fullt mulig å snu litt på flisa. Du kan lade opp en iPhone Xs omtrent 35 535 ganger fra en fullt oppladet Volkswagen-lader.

annonse

Les også