Tek.no

Nyhet

SMS for vennskapet

Silje Gomnæs
20 Mar 2006 18:20

Helt siden tekstmeldinger ble et vanlig verktøy for kommunikasjon på farten på 90-tallet, har alt fra språkforskere til sosiologer uttrykt bekymring for at de korte meldingene skal ødelegge både språket og vår evne til å snakke til hverandre ansikt til ansikt. Skal vi tro danskene, er det ingen grunn til å frykte tekstmeldingenes konsekvenser, snarere tvert imot.

Ditte Laursen har nettopp skrevet en hovedfagsoppgave om unge menneskers kommunikasjons- og samværsformer ved Institutt for språk og kommunikasjon ved Syddansk Universitet i Odense. I følge Laursen er det lite som tyder på at tekstmeldinger virker ødeleggenede på unges evne til å kommunisere muntlig.

I løpet av seks uker har hun overvåket 14-15-åriges tekstmeldingsbruk. En av konklusjonene i oppgaven er at tekstmeldinger heller fungerer som et positivt tillegg til muntlig tale.

- Nåtidens unge er flinkt til å skille mellom når det er behov for muntlig kontakt, og når et elektronisk medium er på sin plass, sier Laursen til Politiken.

Hun forteller om situasjoner hvor samtalepartnerne ikke hadde greid å gjennomføre en samtale ansikt til ansikt. Da velger de heller å kommunisere via tekstmeldinger i stedet for å ikke kommunisere i det hele tatt. Slik mener Laursen at tekstmeldingene bidrar til å styrke både vennskap og evne til å kommunisere.

Hun mener også at tekstmeldinger kan bøte på ensomhet. Med muligheten til å sende tekstmeldinger til hverandre døgnet rundt, er vennene kun noen tastetrykk unna.

Kjønnsforskjeller
I sin oppgave kom Laursen også frem til at gutter og jenter sender forskjellige typer tekstmeldinger. Mens guttene er mest glade i korte og informative meldinger, liker jentene å fordype seg i lange tekstmeldinger med historier og diskusjoner.

- Det er ikke tallmessige forskjeller mellom gutter og jenters tekstmeldingsbruk, men forskjell på lengden på meldingene, sier hun, og får støtte av psykolog Susanne Riis. Hun mener at jentenes lange meldinger skyldes et dypt forankret omsorgsinstinkt, og trang til å skape relasjoner.

- Det er et urinstinkt som forteller oss at vi skal vise omsorg for hverandre og rette opp eventuell dårlig stemning. Jenter holder ikke ut å være uvenner, så hvis de går fra skolen som uvenner, ordner de ofte opp over tekstmeldinger, sier Riis til Politiken.

(Kilde: Politiken, Mobilsiden.dk)

Les også
Bli en super-taster
Les også
Tar ikke telefonen
Les også
Varsler om død på SMS
annonse

Les også