Til hovedinnhold

Googles boksøketjeneste vokser

I fjor startet Google prosjektet "Google Books Library Project". Hensikten er å digitalisere bøker og gjøre disse søkbare på Internett.

Prosjektet er svært omstridt, fordi mange av bøkene som digitaliseres er rettighetsbeskyttet. Google mener å ha løst problemet med å gjøre kun deler av tekst i bøkene søkbare - kun bøker uten rettighetsbeskyttelse vil være tilgjengelige i sin helhet for gratis nedlasting.

Til nå har åtte universiteter og biblioteker blitt med på prosjektet - se oversikten på books.google.com. Det siste tilskuddet er University of Wisconsin som bidrar med bøker fra bibliotekene UW-Madison libraries og Wisconsin Historical Society Library.

Bibliotekene som tilhører University of Wisconsin har en av USAs største boksamlinger med over 7,2 millioner titler, men til Googles bokprosjekt skal kun et begrenset utvalgt av bøkene digitaliseres. Det skal først og fremst dreie seg om bøker med historisk og og vitenskapelig fakta.

Google Book Search finner du på books.google.com.

(Kilder: CNN, Cnet)

annonse