NAF frykter lange ladekøer til sommeren

Skuffet over at det ikke kom ferske ladepenger i revidert statsbudsjett.

NAF vil ha på plass en støtteordning til borettslag og sameier, og helst at den også omfatter såkalte destinasjonsladere. Den kom ikke i revidert statsbudsjett.

– Vi står foran tidenes elbil–sommerferie. Likevel inneholder ikke revidert statsbudsjett noen planer om å legge til rette for mer lading for elbiler langs norske veier og i byene, slik NAF har etterlyst. Vi frykter ladekøer og mye venting på å få lade i sommer, med 300.000 elbiler på norske veier, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Hun mener det er vanskelig å overvurdere behovet for ladere i Norge.

– Veksten i elbiler er nå så stor at selv om antall ladere øker, så er elbilveksten høyere. Fasiten er at lademulighetene for elbilistene faktisk gradvis blir dårligere. På toppen av dette kommer sommeren 2020, med omfattende norgesferie langs landeveien for de aller fleste av oss, sier Ryste.

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF er skuffet over at regjeringens lovede støtteordning til elbilladere ikke kom i revidert nasjonalbudsjett.

Mangler tusenvis av ladere

NAF viser til tidligere beregninger om at Norge trenger 5.000 nye ladepunkter frem mot 2025. Elbilforeningen har tidligere sagt at de mener dette er altfor lite, og at vi trenger minst 8.000 nye. Nå sier de at det trengs 7.000 ladere.

Spesielt etterlyser både NAF og Elbilforeningen en nasjonal støtteordning for lading i borettslag, sameier og garasjelag, noe regjeringen hadde som en del av regjeringserklæringen før de tiltrådte.

– Med tanke på at sommerferien i år kommer til å inneholde bilferie i Norge for svært mange, burde denne ordningen nå vært på plass, og den burde vært utvidet til også å gjelde destinasjonsladere, sier Ryste.

Elbilforeningens Christina Bu foreslår en støtteordning til 250 millioner kroner i året.

– Kopiér Oslo-ordningen

Destinasjonsladere er laderne du finner der du skal - på hoteller, restauranter, kjøpesentre og liknende. Også Elbilforeningen etterlyser den samme støtteordningen.

– Folk bor i leiligheter i hele landet, og det er lovet en nasjonal ordning. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal ta så lang tid. Man kan bare kopiere Oslos ordning, som har fungert godt, sier generalsekretær Christina Bu til Teknisk Ukeblad.

I Oslo er tilskuddet maksimalt 20 prosent av godkjente investeringskostnader, maksimalt 5.000 kroner per ladepunkt det legges til rette for. Hvert borettslag eller sameie kan maksimalt få én million kroner i støtte.

Bu håper Stortinget nå tar affære for å få ordningen inn i revidert statbudsjett i juni, og sier de har foreslått en ramme på 250 millioner kroner i året.

– Ingen suksessoppskrift

– Revidert budsjett var siste sjanse for å få på plass en slik ordning før sommeren, og vi er overrasket over at regjeringen ikke brukte anledningen, sier Ryste i NAF.

– Er det egentlig statens jobb å betale for lading av norske elbiler?

– Når politikerne har vedtatt at alle nye biler fra 2025 skal være elbiler, må de også stille opp og ta ansvar for at ladeinfrastrukturen kommer på plass. Å gi folk en mer tungvint bilhverdag fordi lademulighetene ikke er på plass, er ingen suksessoppskrift for å få folk med på overgangen til elbil, parerer Ryste.

Departementet tror det vil løse seg av seg selv

Med flere elbiler på veien blir det også lønnsomt for private aktører å bygge ladestasjoner, påpeker statssekretær Mathias Fischer (V) i Klima- og miljødepartementet. Han svarer imidlertid ikke konkret på vårt spørsmål om det bygges nok ladere til å ta unna for veksten i antall elbiler.

Statssekretær Mathias Fischer tror folk velger å kjøre på litt ulike tidspunkt i sommer.

– Nå som mange folk har fått sydenferien avlyst, har de mulighet til å ta en kortreist, klimavennlig ferie i Norge. Det er bra. Av de som legger ut på bilferie håper jeg flest mulig velger å kjøre med elbil. Ladekøer hoper seg ofte opp på særlige tidspunkt når mange skal ut og reise samtidig og i rushtiden. Så det er grunn til å tro at når folk har sommerferie, så blir ladingen mer spredt utover hele uken og flere tider på døgnet.

Fischer sier de «vurderer tiltak for ladestasjoner i borettslag og sameier», men peker samtidig på at de tar andre grep for at det skal bli lettere for folk å lade.

– Mange kommuner har søkt og fått tilskudd til å bygge ladestasjoner, og gjennom Enova har vi en egen støtteordning for Finnmark og Nord-Troms, Der er det færre folk og store avstander, så det er nødvendig med en ekstra innsats.

Les også
Bilsalget stupte i april, men denne er fortsatt mest solgt
annonse