Til hovedinnhold

Her krasjer partiklene med høyere energi enn noensinne

CERN kolliderer nå protoner med rekordhøye energimengder.

CERN

I april ble det klart at et av verdens største og mest kostbare forskningsapparatet, partikkelakseleratoren «Large Hadron Collider» (LHC), skulle starte opp igjen etter et par års dvale. Denne gangen skulle maskinen levere kraftigere partikkelkollisjoner enn noensinne, og nå kan CERN melde at de første rekordkraftige sammenstøtene er blitt gjennomført.

Kollisjonene skjedde natt til torsdag og hadde en energi på 13 teraelektronvolt, som er en måleenhet for partiklers kinetiske energi. Energien ble oppnådd ved å sende to protonstråler med en energi på 6,5 teraelektronvolt i hver sin retning rundt maskinen, for deretter å kollidere strålene.

Skal forbedre maskinen

I denne omgang er formålet med de rekordkraftige kollisjonene riktignok ikke å avdekke nye partikler, men snarere å forbedre selve maskinen. Nærmere bestemt ble forsøket utført i den hensikt å få på plass systemer som beskytter maskinen og detektorene mot partikler som fyker ukontrollert ut fra sidene på strålene under kollisjonene.

Illustrasjonsbilde av datainnsamslingen fra kollisjonene. Foto: CERN

Slike partikler på avveie kan nemlig skade det sensitive apparatet og legge begrensninger på hvor kraftige kollisjoner man kan utføre. For å fikse på dette brukte CERN det nye forsøket til å teste ut og justere innretninger som absorberer partiklene som kommer avveie.

Disse innretningene kalles «kollimatorer», som fungerer ved å samle strålene i én konsentrert «bunt». Ifølge CERN er dette arbeidet et avgjørende ledd i å klargjøre LHC for nye, fremtidige eksperimenter, som igjen kan gi spennende og viktige oppdagelser innen kvantefysikken.

Supertynne stråler

En annen utfordring som CERN jobber med er å få de to strålene som sendes rundt den 27 kilometer lange tunnelen til å møtes. Når energien til strålene økes, minskes nemlig også diameteren til strålene kraftig. De to strålene på 6,5 teraelektronvolt som nå sendes gjennom maskinen har en diameter på kun 20 mikrometer hver, altså 20 tusendels millimeter.

Dette gjør at strålene ofte ikke treffer hverandre. CERN skal fortsette eksperimenteringen og finjusteringene av maskinen i dagene fremover for å øke presisjonen, og partikkelakseleratoren er ventet å starte opp igjen for fullt i begynnelsen av juni. Deretter er det bare å vente på nye vitenskapelige gjennombrudd.

Mer informasjon og flere illustrasjonsbilder finner du hos CERN.

Kvantefysikk kan også brukes til å bygge mer avanserte datamaskiner: Snart kan det bli mulig å bygge praktiske kvantedatamaskiner »

annonse