Nyhet

Nå legger Apple seg paddeflate

Financial Times har kjeklet med Apple siden februar. Nylig lanserte de en webapplikasjon for sine kunder.

Apple krever allerede 30 prosent av inntektene fra utviklere som legger ut sine applikasjoner i App Store. I februar ble det klart at Apple ønsket å ta den samme andelen også fra abonnementstjenester på for eksempel aviser.

I de nye vilkårene for abonnementstjenester i App Store er dette kravet nå fjernet. Se de nye reglene nederst i saken.

Kravet vakte harme i flere mediehus som har sett på plattformen som en mulighet til å etablere en digital betalingstjeneste. Mest omtalt har kanskje feiden mellom Apple og storavisen Financial Times vært. Avisen hevdet imidlertid at det ikke var inntektsdelingen som var stridens kjerne.

Samme pris, eller lavere - men vi tar 30 prosent

Ved lansering av Apples abonnementstjenester i App Store, var vilkåret at abonnement som ble solgt utenfor App Store også skulle være tilgjengelig gjennom Apples løsning. Det var også et krav at prisen i App Store alltid skulle være like god, eller bedre, enn det publikasjonen selv tilbød av abonnementstjenester.

Aftenposten er fornøyde med kursendringen, men misfornøyde med å allerede ha brukt mye tid på å tilpasse seg.

iKrongel

Dette gjorde i utgangspunktet flere ting vanskelige for avisene. For det første betød det at hvert abonnementssalg i App Store kun var verdt 70 prosent av et salg utenfor. Siden prisen måtte være lik eller lavere i App Store kunne avisene ikke velge å kompensere ved å ta mer betalt for tjenesten.

Å sette opp prisen utenfor App Store for å få riktig pris i Apples butikkløsning ville også vært problematisk, siden det i praksis ville flyttet eksisterende abonnenter over til App Store.

Et annet aspekt er at avisene i praksis kunne blitt tvunget til å rabattere papiravisene. Dette fordi mange har ønsket å inkludere en digital tjeneste i vanlige avisabonnement. Et slik tilbud måtte dermed vært tilgjengelig også i App Store - med den nedgangen i inntjening det ville gitt.

Sist, men ikke minst, kunne dette betydd trøbbel for måten mange aviser selger ekstra rabatterte abonnementsløsninger på, ved å gi rabatter på bestemte tidsperioder. Slik reglene var kunne man tolket det dit hen at laveste pris derfor skulle være regelen - uavhengig av tidslengde.

Ekstra kronglete i Norge

For Norges del har vi allerede regler som gjør en kobling mellom abonnement på papiravis og digitale tjenester komplisert. Bøker og aviser på papir er nemlig unntatt merverdiavgift, mens digitale tjenester ikke er det.

Hadde ikke Apple snudd i abonnementssaken kunne det derfor veien fra papir til digital betalingstjeneste blitt ekstra kronglete for norske aviser.

Musikktjenester som Spotify og WiMP kunne blitt dyrere dersom ikke Apple endret kurs.

Spotify og WiMP kunne blitt dyrere

Det er dessuten verdt å få med at allerede etablerte tjenester som Spotify og WiMP kunne fått problemer med Apples løsning.

De oppdaterte reglene ble først kjent via nettstedet macrumors.com.

Paddeflate

Nå har Apple lagt seg paddeflate. Utgivere behøver ikke lenger å tilby abonnement i App Store, og dersom de ønsker det står de nå fritt til å sette prisen selv.

Det betyr at aviser står fritt til å tilby en gratis app som kan gi tilgang på abonnementstjenester som er kjøpt utenfor Apples system. Det eneste kravet som har blitt med i de nye retningslinjene er at man ikke kan ha en lenke fra appen til egne abonnementstjenester utenfor App Store.

De nye reglene

Slik så den problematiske delen av Apples retningslinjer ut i februar;

"11.13 Apps can read or play approved content (magazines, newspapers, books, audio, music, video) that is sold outside of the app, for which Apple will not receive any portion of the revenues, provided that the same content is also offered in the app using IAP at the same price or less than it is offered outside the app. This applies to both purchased content and subscriptions."å>

Denne regelen har nå blitt endret, og fått ny plassering i regelverket;

"11.14 Apps can read or play approved content (specifically magazines, newspapers, books, audio, music, and video) that is subscribed to or purchased outside of the app, as long as there is no button or external link in the app to purchase the approved content. Apple will not receive any portion of the revenues for approved content that is subscribed to or purchased outside of the app"

Apper må likevel fortsatt godkjennes av Apple. Det betyr at usikkerheten på Apples politikk i forhold til eventuell sensur av medier består.

Les også kommentaren; - Media bør passe seg for Apple

(Kilder: ukeavisenledelse.no, aftenposten.no, macrumors.com)

Les også
LG Optimus Black
Les også
Apple vil bygge et romskip-hovedkvarter
Les også
Nå kan du bli sjefen i iOS 5
annonse