Til hovedinnhold

Spionloven CISPA har blitt godkjent i USA

Vender tilbake etter ett år – skal nå til behandling i Senatet.

Lawrence Jackson / Wikimedia Commons

I går gikk den omstridte spionloven CISPA igjennom i Representantenes hus på nytt, og det skjer omtrent ett år etter amerikanerne godkjente loven for første gang. I fjor ble loven nedstemt i Senatet, og det spørs om loven lider samme skjebne i år.

CISPA står for «Cyber Intelligence Sharing and Protection Act», og går kort fortalt ut på at informasjon om Internett-bruk kan deles mellom den amerikanske regjeringen og visse teknologiselskaper.

Hensikten er å gjøre det enklere for amerikanske myndigheter å etterforske trusler på nett, og forhindre digitale angrep mot infrastruktur, virksomheter og så videre.

Kritikere av loven hevder at den ikke tar nok hensyn til personvernet, og at den gir myndighetene for stor makt når det kommer til å overvåke sine egne innbyggere.

– Mer personvern må på plass

I fjor var stillingen 248 – 168 i favør av loven, mens flertallet denne gangen økte til forholdet 288 – 127. En gjennomgang i Senatet er altså neste skritt på veien, og rådgiverne til president Obama foreslår at han må legge ned veto – på grunn av manglende sikkerhetsmekanismer mot krenkelser av personvernet.

Ifølge Obama-administrasjonen har ikke loven fått nok endringer. Hvis ikke disse endringene kommer på plass, vil altså lovforslaget bli blokkert av et veto.

Kunngjøringen fra administrasjonen inneholder også en oppfordring om at informasjon om mulige trusler må behandles av sivile byråer, framfor militære. I tillegg bør kravene til hva som kan etterforskes bli strengere.

Om lovforslaget kommer gjennom Senatet, gjenstår å se. Nettstedet Gizmodo påpeker at det er usannsynlig, ettersom Obamas parti, Demokratene, har et flertall der.

Den skrinlagte piratloven SOPA ble brukt av svindlere i fjor:
«SOPA» er tilbake i ny drakt »

(Kilder: Gizmodo, Los Angeles Times)

annonse