Til hovedinnhold

Svensk politi anmelder Tele2 for brudd på datalagringsdirektivet

Og det til tross for at EU har kjent loven ugyldig.

Vytautas Kielaitis/Shutterstock.com

Det svært mye omtalte datalagringsdirektivet ble formelt vedtatt i Norge i 2011, men siden den gang har direktivet blant annet blitt kritisert for å bryte med grunnleggende EU-lover.

Som en konsekvens ble direktivet tatt opp til behandling i EU-domstolen, men det resultat at datalagringsdirektivet ble ansett som ulovlig, noe som igjen førte til at regjeringen her i Norge i praksis skrotet hele loven nylig.

Svenskene anmelder Tele2

I EU-landet Sverige er myndighetene tilsynelatende ikke like ivrige etter å la EU-dommen legge premissene, viser det seg. Som avisen VA melder har nemlig sjefsjuristen i Rikspolistyrelsen, som er forvaltningsmyndigheten for politiet i landet, anmeldt det store teleselskapet Tele2 til Post- og telestyrelsen (PTS).

Årsaken er at Tele2 nylig sluttet å lagre data, og i stedet begynte å slette data som allerede er samlet inn. Sjefsjuristen i Rikspolisstyrelsen, Eva-Lotta Hedin, uttalte overfor VA at Tele2 dermed «ikke oppfyller sine forpliktelser».

Flere av de andre svenske teleselskapene skal også ha sluttet å lagre data, men ifølge avisen var ikke Hedin kjent med dette da anmeldelsen ble levert. Hun ville ikke uttale seg om hvorvidt det vil bli flere anmeldelser, og kunne for øvrig heller ikke redegjøre for hvorfor den svenske lovgivningen skal tillegges større vekt enn EU-dommen i denne saken.

Ønskes velkommen av Tele2

Tele2 på sin side mener det bare er positivt at saken eventuelt havner i retten, siden dette kan bidra til å rydde opp i forvirringen omkring hvilke lover man skal forholde seg til.

– Vi ønsker en formell, rettslig prøving av vår avgjørelse velkommen. Det dreier seg om kompliserte juridiske spørsmål med omfattende konsekvenser, og det er utrolig viktig at PTS gir oss en tydelig veiledning omkring hva myndighetene anser som gjeldende, sa sjefsjurist i Tele2 Stefan Backman til VA.

Det er imidlertid stor sannsynlighet for at anmeldelsen blir henlagt, for som vi meldte for litt siden har PTS bekreftet at de ikke ville rettsforfølge aktører som stanser lagringen, selv om dette ble gjort uten at staten formelt har fulgt opp EU-dommen.

Også her i Norge var det lenge stor usikkerhet: Regjeringen ville vurdere EU-dommens implikasjoner » (Hardware.no)

annonse