Til hovedinnhold

Advarer mot å ha Apples AirTags i nærheten av barn

Apples AirTag-brikker har fått kritikk for at batteriluka er for enkel å åpne. Nå advarer den australske forbrukermyndigheten ACCC mot farene ved knappcellebatterier.
Torstein Norum Bugge, Tek.no

Den australske forbrukermyndigheten ACCC advarer mot at Apples sporingsbrikke AirTags oppbevares der hvor barn kan ha tilgang.

Bakgrunnen er at sporingsbrikken bruker vanlige knappcellebatterier, som kan være svært skadelige for barn om de svelges eller innføres i andre kroppsåpninger.

Hvis et slikt batteri eksempelvis setter seg fast i halsen, kan en kjemisk reaksjon gjøre at batteriene brenner seg gjennom kroppsvev og forårsaker «katastrofale blødninger», påpeker ACCC.

Åpnes for lett

Problemet er at batteriet på AirTag for lett kan tas ut av selve brikken, ifølge forbrukermyndigheten. I tillegg festes ikke dekselet alltid på riktig måte selv om man tror man har satt det på plass, og det spilles i tillegg av en lyd når batteriet skal være satt på riktig, selv om det ikke nødvendigvis er det.

– Vi var også bekymret for at den ytre innpakningen ikke inneholder noen advarsel mot bruken og farene ved knappcellebatterier, og vi noterer oss at Apple har lagt til et advarselsmerke på AirTag-esken. Dette adresserer imidlertid ikke våre grunnleggende bekymringer om at barn kan få tilgang til knappcellebatteriene i disse enhetene, sier visesjef Delia Rickard i ACCC i en pressemelding.

Som et sikkerhetstiltak anbefaler de at foreldre holder AirTags borte fra ungene sine.

– Vi vet at små barn kan bli fascinerte av nøkler og liker å leke med dem, så det er en risiko for at de kan få tilgang til dette produktet, som er designet for å bli festet på en nøkkelring, blant annet, sier Rickard.

Vår egen sporingsbrikke-tester Torstein Norum Bugge sier dette om AirTag-batteriet:

– For å åpne en AirTag legger du press på metalldelen, vrir om og separerer metallet fra plasten med en negl, kniv eller liknende tynn gjenstand. Prosessen er enklere enn på konkurrende brikker, ettersom disse gjerne krever at man løsner en rekke klips som sitter hardt. Airtag kan således åpnes av utrente hender, eksempelvis av barn.

ACCC har for øvrig laget en video for å opplyse om farene ved knappcellebatterier.

Tre har dødd

Tre barn har dødd og 44 har blitt alvorlig skadet som følge av ulykker med knappcellebatterier i Australia, påpeker ACCC. Disse er ikke nødvendigvis relatert til Apples produkter.

Australia innførte nylig egne merkings- og sikkerhetsregler for nettopp knappcellebatterier, som akkurat nå er i en 18-måneders overgangsperiode til de nye reglene trår i kraft 22. juni 2022. Reglene krever blant annet at batterihusene i slike produkter designes med ekstra sikkerhet.

I mai fjernet den australske kjeden Officeworks Apple-brikkene fra salg, nettopp på grunn av bekymringer rundt sikkerheten.

ACCC har tatt opp saken med Apple, sier de, «og diskusjonen fortsetter». De er også i dialog med andre produsenter om bekymringer rundt knappcellebatterier, i tillegg til at de snakker med forbrukermyndigheter i andre land om saken.

I Norge er det Nasjonal kommunikasjonsmyndighet som er den aktuelle myndigheten, ettersom AirTag er et produkt som går inn under det såkalte radioutstyrssikkerhetsdirektivet (RED).

Flere andre sporingsbrikker bruker også knappcellebatterier.
Torstein Norum Bugge, Tek.no

Nkom: - Nyttig

Seksjonssjef Tor Bringsverd i Nkom sier at det er standarden IEC 62368–1 som setter kravene som må være oppfylt for å kunne omsette slikt utstyr.

Seksjonssjef Tor Bringsverd i seksjon for utstyr og regulering i teknologiavdelingen i Nkom sier de vil ta inn AirTag for å verifisere at sikkerhetskravene er oppfylt.
Gunstein Myre/Nkom

– Vi har bestemt at vi henter inn sporingsbrikken til en kontroll for å verifisere om sikkerhetskravene er oppfylt, sier han til Tek.no.

Nkom sier at de har erfaringer med at det skjer uhell med batterier, og at det er viktig at brukerne er «alminnelig forsiktige» i omgang med batterier og at de følger sikkerhetsanvisningene.

– Batterier inneholder kjemiske stoffer som kan være farlig for mennesker hvis de inntas. De inneholder dessuten elektrisk energi som kan gi sterk varmeutvikling ved kortslutninger. Normalt er man i en viss grad beskyttet mot alvorlige uhell så lenge batteriene er inne i produktene og produktene er CE-merket. Når man tar ut batteriene eller kjøper produkter utenfor EØS-området er det ikke sikkert at man har denne beskyttelsen, sier Bringsverd.

Apple svarer på vår forespørsel med følgende uttalelse:

– AirTag er designet for å møte internasjonale sikkerhetsstandarder, inkludert dem i Australia, ved å kreve en tostegs skyv-og-vri-mekanisme for å få tilgang til det utbyttbare batteriet. Vi følger reguleringene tett og jobber for å sikre at våre produkter møter eller overgår nye standarder, inkludert de for merking av innpakning, i god tid før den påkrevde tidslinjen.

Vi var for øvrig ikke veldig begeistrede for AirTag da vi testet dem nylig:

Oppdatert tirsdag 29.06 kl 09.15 med ytterligere kommentarer fra Nkom.

annonse