Til hovedinnhold

Går ut mot dårligere mobilrettigheter

Forbrukermyndighetene i Norge og syv andre land går nå ut mot EUs nye direktiv som vil gi dårligere forbrukerrettigheter for mobil- og bredbåndskunder.

CF-Wesenberg/Kolonihaven.no

Europaparlamentet behandler i disse dager et forslag til regulering av det europeiske markedet for elektronisk kommunikasjon, kalt «Ett Europeisk ekom-marked».

Forslaget åpner blant annet for lengre bindingstider i ekom-kontrakter enn vi har i Norge og enkelte andre EU-land i dag.

Les også: Her er de billigste super-abonnementene (Dine Penger)

Tilbakesteg

Nå har Forbrukerombudet sammen med forbrukermyndigheter i syv andre europeiske land gått sammen om en felles uttalelse til medlemmer av Europaparlamentet. Landene ber parlamentsmedlemmene om ikke å vedta et regelverk som gir forbrukerne dårligere kontrakter.

De åtte landene er Storbritannia, Norge, Sverige, Romania, Estland, Slovakia, Malta og Litauen.

– Vi er glade for at så mange land er enige med oss i at dette lovforslaget ikke må vedtas. De foreslåtte endringene vil gi forbrukerne dårligere vilkår i blant annet mobil-, bredbånd og TV-kontrakter. Dette vil være et stort tilbakesteg for forbrukere i Norge og andre EU-land, sier forbrukerombud Gry Nergård i en pressemelding i dag.

Uttalelsen ble utformet i etterkant av et møte i nettverket for europeiske tilsynsmyndigheter, CPC, som ble avholdt i Oslo i november.

Les også: BankID på mobilen til flere (Dine Penger)

Maksimalt seks måneder

Forbrukerombudet har bedt parlamentarikerne i EU om å endre den foreslåtte reguleringen slik at maksimal bindingstid ikke kan være lengre enn seks måneder.

Ombudet ber også om at oppsigelsestiden på elektroniske tjenester må settes til maksimalt én måned, uavhengig av hvor i avtaleperioden man er.

Samtidig må enhver form for bindingstid kompenseres med en fordel som oppveier ulempen som bindingstiden representerer.

Ønsker ikke totalharmonisering

EU-kommisjonens lovforslag innebærer en totalharmonisering av blant annet avtalevilkår om bindingstid og oppsigelse i ekom-kontrakter.

De åtte europeiske landene mener det er greit at de enkelte land får friheter til å bestemme egne regler:

– Det er viktig at de enkelte myndighetenes mulighet til å gripe inn mot urimelige kontraktsvilkår ikke begrenses gjennom totalharmonisering av regelverket vi håndhever. Dette er av avgjørende betydning både for å ivareta forbrukerinteresser og for å bedre konkurransesituasjonen i markedet, sier Nergård.

Les også: EU-forslag kan gi høyere mobilpriser

Mer om
annonse