Til hovedinnhold

IT-selskapene er Norges beste arbeidsplasser

Dominerer årets toppliste.

iStock, 12204615
Jannik Krohn Falck merker en positiv holdningsendring i norske bedrifter.Foto: BPTW

De tre IT-selskapene Microsoft, Webstep og Itema stakk av med førsteplassen i hver sin klasse da vinnerne av Great Place to Work-kåringen ble annonsert i dag. I alt var det nominert 162 bedrifter.

Kåringen av de beste arbeidsplassene bygger på uttalelser fra over 22 000 medarbeidere. De har kommentert 58 påstander innen områdene troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap. Undersøkelsen måler også opplevd stolthet over arbeidsplassen og fellesskap med kollegaer.

Lederne er med

– Det siste årets undersøkelse bekrefter en tendens vi har sett de siste årene: Mange norske medarbeidere merker en holdningsendring hos lederne sine. Tradisjonelt har omtalen av «medarbeiderne som bedriftens viktigste ressurs» vært forbeholdt de spesielle anledningene og festtalene. Nå ser vi at dette fokuset er omsatt i handling – det innlemmes i stadig flere selskapers strategier, og følges opp med målrettet arbeid forankret hos toppledelsen.

Dette skriver Jannik Krohn Falck i Great Place to Work Norge, som leder kåringen, i en pressemelding.

Microsoft er best

Programvarekjempen Microsofts norske avdeling fikk den gjeveste prisen, de ble nemlig ble best i kategorien «store virksomheter». Krohn Falck forklarer at resultatet er en følge av at de jobber systematisk og strategisk med mennesker og kultur, og av at de viser tro på at det er medarbeiderne som er avgjørende for deres suksess.

Konsulentselskapet Webstep, som vant i klassen «mellomstore bedrifter», tror han kan være en inspirerende modell for mange. De har snudd det tradisjonelle hierarkiet på hodet, slik at lederne definerer seg som bakkemannskap.

Trondheims-selskapet Itema ble best av mindre bedrifter. Kåringslederen sier de har et sterkt familiefokus med gode ordninger for hvordan arbeidssituasjonen kan tilpasses familielivet. De har også en utstrakt og integrert bruk av sosiale medier i internkommunikasjonen, noe som styrker fellesskapsfølelsen, mener han.

IT dominerer topplistene

På topplistene i de tre kategoriene kåringene er gjort, finner er det mange IT-selskaper. Både blant store og mellomstore bedrifter står IT-selskapene for 6 av 10 plasser, mens de i kategorien for små bedrifter står for to av de beste plassene.

Årets klatrer er nok et IT-selskap. Mnemonic har hatt størst framgang siden i fjor.

Vi kommer tilbake med en egen oppfølger til denne saken.

annonse