Til hovedinnhold

Forbrukerombudet blir til Forbrukertilsynet – slik vil du merke endringene

Det nye tilsynet lover sterkere forbrukervern.

Skjermdump, Tek.no

I en pressemelding opplyses det nå at Forbrukerombudet har byttet navn. Heretter er det Forbrukertilsynet som skal forsøke å beskytte oss mot brudd på forbrukerlovene her til lands.

Det dreier seg imidlertid ikke kun om et nytt navn, for med endringen kommer nye praksiser innen forbrukervern på plass. Endringene ble også kunngjort på regjeringens hjemmeside nylig.

Den viktigste nyheten er at Forbrukertilsynet får vedtaksmyndighet i alle saker, som betyr at tilsynet selv kan fatte vedtak.

Hittil har praksisen vært at Forbrukerombudet først må forhandle med den næringsdrivende, og hvis dette ikke fører frem er det Markedsrådet som treffer endelig vedtak i saken.

Heretter vil Markedsrådet kun fungere som klageorgan som skal behandle klager på Forbrukertilsynets vedtak.

Ikke lenger pålagt å forhandle

Bilde: Forbrukertilsynet

Et annet tiltak som tilsynet mener vil gi forbrukere bedre beskyttelser er at Forbrukertilsynet heretter kan ilegge bøter – såkalt overtredelsesgebyr – i flere saker enn tidligere.

Ellers er Forbrukertilsynet ikke lenger pålagt å forhandle med næringslivsaktører i forkant av vedtak, som har vært tilfellet hittil. Dette mener tilsynet vil sette dem i stand til å reagere raskere overfor aktører som ikke følger forbrukerlovgivningen i landet, og at alvorlige lovbrudd vil bli stanset mer effektivt. Tilsynet vil imidlertid fortsette å tilstrebe dialog og forhandling med partene for å finne frivillige løsninger.

– Vi skal ha et sterkt forbrukervern i Norge. Forbrukermyndighetene må raskt og effektivt kunne gripe inn mot ulovlige forretningsmetoder. Dette er viktig både for de forbrukerne som blir villedet og alle seriøse næringslivsaktører som følger loven, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP) i en pressemelding som regjeringen publiserte i forbindelse med navneendringen.

Datatilsynet passer også på: Nå har de pålagt stans for tre barneklokke-aktører »

annonse