Nyhet

Vil gi deg dårligere vilkår når du betaler med mobil

Forbrukerombudet ut mot EU-kommisjonens forslag.

Se for deg at du kjøper en to apper via mobiltelefonen. Den ene betaler du med kort, den andre betaler du over mobilregninga. Virker det logisk for deg at det ene kjøpet skal gi deg dårligere forbrukerrettigheter enn det andre?

Det kan det, hvis EU-kommisjonen får gjennom sitt utkast til nytt betalingstjenestedirektiv. De vil nemlig at digitale tjenester som faktureres over telefonregninga skal unntas de reglene som gjelder for vanlige betalingstransaksjoner. Det gjør at du som forbruker står svakere, blant annet ved misbruk.

EU-kommisjonen har foreslått et maksbeløp for transaksjoner som skal unntas direktivet på 400 kroner per uke eller 1600 kroner i måneden.

Advarer mot direktivet

Nå advarer forbrukerombudet mot svekket tillit til mobil betaling kontra kortbetaling. Svekkede forbrukerrettigheter vil føre til at færre tar de nye løsningene i bruk, tror forbrukerombud Gry Nergaard.

– Forbrukerne har rett på samme beskyttelse uansett hvordan de velger å betale. Tryggheten for forbrukerne gir tillit til systemene, noe som er en forutsetning for god konkurranse og utvikling i markedet, sier forbrukerombud Gry Nergård.

«Beløpsgrensene som foreslås ligger langt over det vi ser at folk vanligvis bruker på denne typen tjenester i dag. Vi ser også stadig flere klager på misbruk når det gjelder tjenestekjøp over mobilregninga, for eksempel er overtakserte tekstmeldinger en gjenganger», skriver Forbrukerombudet i sin høringsuttalelse til EU-kommisjonen.

Kan bli dyrere å miste kortet

Misbruk og svindel med overtakserte meldinger og taletjenester er et internasjonalt problem, og det er behov for internasjonale regler som gjør det sikrere å betale over telefonregninga, mener Forbrukerombudet.

En annen omstridt del av det nye betalingstjenestedirektivet er at EU-kommisjonen foreslår å fjerne egenandelen ved misbruk av kort eller nettbank.

I dag er Norge blant de landene som har valgt å ha en maksgrense for hvor mye forbrukerne skal betale hvis nettbanken eller kortet blir misbrukt. I dag er grensa 1200 kroner, eller 12 000 hvis man har vært særlig uaktsom. I fremtiden kan du måtte dekke hele tapet dersom kortet ditt blir misbrukt, uansett om misbruket skjer med eller uten kode eller signatur.

Forbrukerombudet mener dette er uheldig av to årsaker: For det første fordi det skyver en urimelig stor risiko over på forbrukeren, og for det andre fordi det bidrar til å svekke tilliten til bankkort som betalingsmiddel.

Les mer: Nye EU-regler kan gi rekordbillig abonnement

Les også
Dyr fiber gir dyre mobildata
Les også
EU vil ha slutt på «gratis»-spill
Les også
Forbrukerombudet kritisk til 4G-markedsføringen
Les også
Går ut mot dårligere mobilrettigheter
Les også
– EU-forslag kan gi høyere mobilpriser
Les også
Nye EU-regler kan gi rekordbillig abonnement
Les også
Priskrig på feriesurfing
annonse