Nyhet

Prosessor-gjennombrudd kan gjøre datamaskiner 1000 ganger raskere

Forskere har utviklet en ny type tredimensjonal brikke ved hjelp av nanoteknologi.

Utviklingen av den konvensjonelle prosessorteknologien begynner som kjent å gå sakter på grunn av fysiske begrensninger, og derfor lanseres det stadig nye, eksperimentelle alternativer. Nå melder magasinet Live Science om en ny brikkeløsning som har potensiale til å gjøre datamaskinene opptil 1000 ganger raskere.

Løsningen ble utviklet ved det kjente Stanford-universitetet i California. Den baserer seg på en ny type tredimensjonalt brikkedesign hvor nanoteknologi spiller en sentral rolle.

«Flettet» sammen minne og prosessor

Det Stanford-forskerne nærmere bestemt gjorde var å benytte såkalte «nanorør» til å «flette» sammen selve prosessoren og minnet på den samme, lille plassen.

På denne måten klarte forskerne å langt på vei overkomme det såkalte «pendle»-problemet, som innebærer at mye tid og ressurser går med til å frakte informasjon mellom prosessoren og minnet. Dette er et problem som har vist seg å være vrient å løse.

Årsaken til at det er vanskelig å «kombinere» minne og prosessor i ett er at waferen som brukes til å produsere silisium-baserte transistorer må varmes opp til veldig høye temperaturer i produksjonsprosessen, noe minne-komponentene ikke ville ha tålt.

Kan produseres ved lave temperaturer

De nanorør-baserte transistorene, som altså har elektriske egenskaper som ligner på dem man finner i silisium, løser imidlertid dette ved at de kan produseres ved langt lavere temperaturer, og legger dermed til rette for at de kan produseres sammen med minnet.

Nanorør-transistorene er også både raskere og langt mer energieffektive. Stanford-forskernes nye 3D-brikke ble laget ved å stable lag av disse nanorør-transistorene og lag med minne oppå hverandre, og koblet dem sammen med supertynne kabler.

Forskerne tror at den nye løsningen potensielt kan gjøre brikker opptil 1000 ganger raskere enn dagens konvensjonelle brikker, men dette er formodentlig et relativt grovt anslag. Som alltid med eksperimentelle konsepter gjenstår det mye arbeid før teknologien eventuelt kan kommersialieres.

Mer informasjon finner du hos Live Science.

Andre jobber med å gjøre transistorene minst mulig: 3
Denne transistoren består av kun ett molekyl og tolv atomer »

(Via Yahoo Tech)

Les også
Ny «superbrikke» fletter sammen minne og prosessor
Les også
IBM vil bruke «Elektronisk blod» i neste generasjon datamaskiner
Les også
Kunstig hud sender signaler til hjernen
Les også
Denne super-kjøleløsningen kan gi mye raskere prosessorer
Les også
Stort kvante-gjennombrudd: – Dette endrer alt, sier forskerne
Les også
Grafénrørene som skal erstatte silisium-teknologien har hatt et digert gjennombrudd
Les også
Denne transistoren består av kun ett molekyl og enkeltatomer
Les også
Denne datamaskinen er bygget av vanndråper
Les også
Forskere laget databrikke av tre
annonse