Til hovedinnhold

EU raidet tre av Europas største mobilselskaper

Mistenker at de struper tilgangen til Skype og YouTube.

Shutterstock/montasje V. Haugen

EUs konkurransetilsyn troppet opp på kontorene til tyske Deutsche Telecom, spanske Telefónica og franske Orange denne uken, etter mistanke om at de strupet tilgangen til datakrevende tjenester som YouTube og Skype. Det melder blant andre The Independent.

En ikke navngitt amerikansk aktør skal ha varslet EU. Ved å raide kontorene til mobilselskapene, håper EU-tilsynet at de kan få oversikt over hvorvidt selskapene kan ha gjort noe konkurransestridig. De mistenker at så mange som 100 millioner mobilbrukere i EU kan ha fått urimelige restriksjoner på sin datatilkobling via mobilnettet.

"Kommisjonen er bekymret for at de involverte selskapene kan ha brutt EUs antitrust-regler, som forbyr misbruk av en dominant markedsposisjon. Uanmeldte inspeksjoner er et førse steg i etterforskningen av det som kan være konkurransevridende praksis," skriver EU-tilsynet i en pressemelding.

Kan få bot på 10 prosent av omsetningen

Tilsynet understreker at disse inspeksjonene ikke betyr at de undersøkte selskapene er skyldig i denne typen ulovlige praksis, eller at noe de eventuelt finner vil forhåndsbestemme utfallet av selve etterforskningen.

Skulle noen bli dømt, kan de imidlertid risikere en klekkelig bot. Inntil 10 prosent av den globale omsetningen er maksimal straff for å bryte EUs antitrust-lover.

Både Orange, Teleónica og Deutsche Telekom sier i egne uttalelser at de samarbeider fullt og helt med EUs konkurransetilsyn. Sistnevnte hevder for øvrig at de er feil mål for denne etterforskningen, ettersom det er de store amerikanske aktørene som dominerer dette markedet. Og selv om disse tre europeiske gigantene på det europeiske er under lupen nå, betyr det ikke at andre mobilselskaper også kan bli dratt inn i saken, ifølge The Independent.

Hvorfor strupe hastighet?

I Norge er det en kjent sak at operatørene struper hastigheten når brukerne har nådd datagrensen de betaler for hver måned. For at dagens forretningsmodeller skal fungere, er dette helt avgjørende. At flere operatør struper hastigheten for de dyreste abonnementene etter bare 4-5 GB, kan muligens være noe litt annet i EUs øyne.

Likevel går nok etterforskningen mer på at EUs mobilselskaper angivelig struper hastigheten når det er mye trykk i mobilnettet, og gjerne på tider da mange bruker mobildata. En slik praksis kan selvsagt forhindre at noen få brukere spiser opp all kapasitet, men det er verre om operatørene bruker metoden bevisst for å begrense den totale databruken for å kutte kostnader.

Les også: Uenige om bruken av "fri bruk"

(Kilder:The Independent, pressemelding)

annonse