Tek.no

Nyhet

Et stipend kan vente på deg

Fikk
du ikke nok fra Statens Lånekasse, fins det flere muligheter.

iStock
Atle Skretting
20 Aug 2012 05:55

Over 2000 stipender, priser og legater er gjennom tiden blitt opprettet av rikfolk og organisasjoner til studenter på alle nivåer. Du finner dem i Legathåndboken. Den kan lastes ned som en .pdf, men siden det er så mange merkelige stipender og mange sider, kan det være greit å ha papirutgaven.

Ofte er ikke kravene mer enn at du er student og at du kommer fra et bestemt sted. Er du for eksempel fra Moss, finnes det en rekke stipender for trengende studenter. Et eksempel er Tordis Folkestads legat som er « et stipendium for et helt studieår for å skaffe høyere utdannelse til en verdig trengende, evnerik ungdom bosatt i tidligere Jeløy herred av Moss by. Stipendiebeløp ca kr 10.000. Samme mottaker kan få stipend flere ganger.»

Slike er det mange av fra forskjellige steder av landet. Der er også stipender til etterkommere av den som opprettet stipendet, eller slike som «Balling og hustru Ragnhild f. Staffs Legat. Til understøttelse av mindre bemidlede norskfødte personer av handels- og håndverkerstanden og enker etter sådanne, samt til utdannelse for sønner og døtre av sådanne i Oslo.»

Enkelte stipender er også for å løse spesielle oppgaver, som Vålerengas supporterklubb Klanens masterstipend. De støtter prosjekter de kan ha nytte av og kommer med en lang rekke kreative forslag. Et av dem er utvikling av IT- verktøy tilpasset supportere.

Mange av disse stipendene dekker IT-utdannelse, men ikke mange studenter er klar over dem eller bruker tid på å gå gjennom stipendboka og søke på dem. Derfor er sjansene desto større for dem som gjør det.

Søknadsfristene og måten man søker på varierer for de forskjellige stipendene.

Les også:

Les også
Slik blir du spillutvikler
Les også
Samordna datarot
Les også
Vær nøye med førsteinntrykket
Les også
Hard kamp om IT-folk
Les også
Slik får du IT-drømmejobben
annonse

Les også