Norge havner på 6.plass på FN-liste

Forente Nasjoner (FN) har nylig offentliggjort en 106-siders rapport som tar for seg informasjons- og kommunikasjonsteknologien i alle verdens land. Blant annet kommer det fram at 60 prosent av verdensbefolkningen har et mobilabonnement, en sterk økning fra 2002 da kun 15 prosent hadde det samme, ifølge TG Daily. Årsaken skal være at utviklingsland også i større grad har tatt i bruk mobiltelefoni. Internettbruken på verdensbasis er også stigende.

På listen til FN over de mest avanserte landene innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) havner Norge bak flere av våre naboland.

Sverige er verdensledende
Her er landende som FN mener er mest avansert på IKT.

1. Sverige

2. Sør-Korea

3. Danmark

4. Nederland

5. Island

6. Norge

USA havner på en 17.plass, Kina på en 73.plass og India på en 118.plass. Til tross for at Kina og India er høyt teknologisk utviklet, kommer de langt ned på listen på grunn av stort folketall og fattige bygdestrøk.

Burma, offisielt omdøpt til Myanmar av den sittende totalitære regjeringen, var det eneste landet i verden som opplevde en tilbakegang innen IKT siden 2002. Hovedårsaken er at internettbåndbredden sank med 90 prosent, etter at internett ble stengt ved flere anledninger og at bloggere ble kastet i fengsel på grunn av deres publikasjoner.

Les også
Klag på mobilfeil
Les også
Fem milliarder mobilbrukere
Les også
Har du ei krone å avse?
Les også
Geriljaopprør mot telefonsalg
Les også
Masse klager på IKT-tjenester
Les også
PT tar klagene som et godt tegn
Les også
- NRK skyter seg selv i foten
Mer om
annonse