Til hovedinnhold

Svekket demokrati uten teknologi

I neste uke får vi svar på hvilke partier og hvilke politikere det norske folk ønsker skal styre landet. Eller, ”det norske folk” inkluderer i denne sammenhengen ikke alle de sofasliterne som ikke orker eller gidder å møte opp på valglokalet for å avgi sin stemme. Ei heller de av andre årsaker blir forhindret i å delta i den demokratiske prosessen.

Ifølge Chess mister Norge nærmere en halv million velgere fordi det i år 2009 utrolig nok ikke er mulig å gi sin stemme via SMS (eller på via internett, for den saks skyld).

13 prosents økning
Valgdeltakelsen ville øke med over 13 prosent dersom det ble åpnet for stemmegivning via SMS. Blant yngre velgere vil det være mulig å få med rundt 30 prosent flere til valgurnene. Dette viser en undersøkelse Infact har gjort for mobilselskapet Chess. Undersøkelsen viser at partiene kunne høstet over 490 000 flere stemmer dersom det ble tillatt å avgi stemme med en tekstmelding fra mobilen. Særlig de i alderen 18 til 24 år virker positive til å ha muligheten til å stemme via SMS.

- Tanken på SMS-stemming er besnærende. Men det er viktig å huske at dette ikke er uproblematisk, særlig med hensyn til anonymitet. Men hvis myndighetene finner et system som fungerer, vil valgdeltakelsen bli betydelig større enn i dag, sier markedsdirektør Jarle Alvær i Chess.
(Artikkelen fortsettes.)
 

Medium valgdeltakelse
I undersøkelsen til Infact kommer det frem at 13,4 prosent ville stemt via SMS dersom dette var mulig. 77 prosent hevder at de vil stemme uansett, noe som er et relativt høyt tall. Likevel tyder det på at mange – hele 23 prosent – vurderer å ikke stemme i det hele tatt. Heldigvis oppgir kun fire prosent at de ikke ønsker å stemme under noen omstendigheter.

- Kanskje man burde prøve ut stemmegivning med SMS; jeg ser flere fordeler enn ulemper ved dette. Kanskje det kunne vært interessant å teste ved neste skolevalg, selv om valgdeltakelsen allerede er ganske stor her, sier Alvær.

FRP ønsker SMS-stemming
Som eneste norske parti, ønsker FRP å gjøre nettopp det Alvær foreslår – å teste ut stemmegivning via SMS og internett. Da vi snakket med partiet på forsommeren, foreslo stortingsrepresentant Jørund H. Rytman å teste ut løsninger i kommunevalg. Nestleder i Venstre Trine Skei Grande mente imidlertid at hennes parti var svært skeptiske til elektronisk valg, og at dette kunne forringe demokratiet. Hun fokuserte på at det var enklere å manipulere andre til å stemme når det skjer elektronisk – noe som for så vidt er et godt poeng. Skei Grande benektet dessuten at elektronisk valg ville føre til høyere valgdeltakelse. Les mer i artikkelen FRP vil la deg stemme via SMS.

For at demokratiet skal fungere etter planen, er det imperativt at valgdeltakelsen er så høy som overhodet mulig. Vi synes det virker sannsynlig at elektronisk valg – enten via PC eller SMS – ville ført til en høyere valgdeltakelse, ene og alene på grunn av tilgjengelighet. I 2009, når nettbank for lengst har erstattet betaling av regninger i banken eller på Posten, og SMS brukes hyppig i valg av vårt neste ”Idol” eller vår neste ”dansedronning” på lette underholdningsshow på TV, burde vi kanskje også være klare for å avgi stemme i kommune- og Stortingsvalg – Hva synes du? Kommenter i Forumet nederst på siden.

Mer om
annonse