Stort GPL-søksmål underveis

http://www.flickr.com/photos/60588258@N00/ / CC BY 2.0

De aller fleste av oss bruker Linux hver dag, ofte helt uten å være klar over det. Årsaken er ganske enkelt at svært mye forbrukerelektronikk kjører Linux, alt fra mobiltelefoner til TV-apparater og DVD-opptakere. Også minibanker, billettautomater, informasjonskiosker, pakkeautomater og lignende kjører ofte Linux. Dessverre finnes det alt for mange eksempler på at produsentene benytter seg av slik GPL-lisensiert kildekode uten å bry seg om innholdet av lisensen, ofte ved å unnlate å slippe kildekode som baserer seg på eksisterende GPL-kode.

Nettopp dette får 14 større elektronikkfirmaer nå kjenne på kroppen. Disse 14 selskapene, deriblant Best Buy, Samsung, Westinghouse og JVC, er dratt til retten av "Software Freedom Law Center" (SFLC) for brudd på opphavsretten og GPL-lisensen.

Helt konkret er det prat om bruk av BusyBox, som gjerne kan ansees å være en av de større årsakene at Linux er så populært som det er i slike "embedded"-enheter. Busybox er rett og slett en samling av de mest populære GNU-verktøyene, skrevet med tanke på at de skal være raske og bruke minst mulig systemressurser, altså spesielt tilpasset små innebygde systemer.

Det er ikke noe særlig unikt over denne saken. Siden 2007 har SFLC saksøkt, og vunnet søksmålet, mot seks andre firma, deriblant Cisco, for tilsvarende brudd på opphavsretten. Eneste forskjellen at søksmålet denne gangen er rettet mot 14 firma, i motsetning til tidligere søksmål, hvor gjerne bare 1 eller 2 firma er saksøkt. Dermed er det i bransjen liten tvil om utfallet av denne saken, og man kan undre seg over når det vil gå opp for slike firma at en slik holdning til opphavsretten til syvende og sist rett og slett ikke lønner seg.

Søksmålet omfatter nesten 20 enkeltprodukter, og talsmann for SFLC uttaler at Vi har forsøkt svært hardt å komme til en minnelig løsning med disse firmaene da vi alltid foretrekker samarbeid fremfor søksmål. ... Dette søksmålet er en siste utvei, etter at hvert av disse selskapene ignorerte eller unnlot å komme med en meningsfull respons på våre henvendelser.

SFLC oppfordrer på det sterkeste at firmaer som får henvendelser angående bruk av GPL-programvare svarer på slike henvendelser. De aller fleste slike saker ender med at selskapene kommer til enighet om å føye seg etter GPL-lisensen, og det er snarere unntaket enn regelen at slike saker ender i retten.

Selve søksmålet føres for "United States District Court for the Southern District of New York" og kan leses i denne PDF-en.

(Kilde: Software Freedom Law Center)

Les også
CA kutter 1000 stillinger
Les også
EU godkjente Sun-kjøp
Les også
Samsung og Rambus til dyr enighet
Les også
Everyblock går GPL
Les også
Atheros åpner opp
Les også
Åpner Unix-filsystem
Les også
- Åpen kildekode bryter 235 patenter
Les også
Juss på nett
Mer om
annonse