Til hovedinnhold

Frankrike vil «fjerne» Wish fra nettet

Skal skjule netthandelsplattformen fra søk og appbutikker.

Wish er en nettbutikk eller handelsplattform som er kjent – eller kanskje snarere beryktet – på både det norske og europeiske markedet. For mens Wish drives som en vanlig nettside og ikke minst handelsapplikasjon, er det stadig vekk problemer med varene som sendes ut – og da i hovedsak fra kinesiske forhandlere.

De mange uregelmessighetene har fått både en del forbrukere og ikke minst forbrukermyndigheter til å reagere, og typisk nok er det Frankrike som nå går i bresjen. Tre franske ministre skal nå ha bedt DGCCRF - landets svar på Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet – om å slå ned på Wish-plattformen.

Dette skal gjøres ved å sørge for at nettstedet ikke listes hos de største søkemotorene og ikke minst at Wish-appen fjernes fra applikasjonsbutikkene. Målet med dette er å beskytte forbrukerne og slå ned på Wishs gjentatte brudd på sine forpliktelser som distributør.

Farlig elektronikk

Det er ikke tilfeldig at DGCCRF går etter akkurat Wish. Som en oppfølgning til en tidligere undersøkelse bestemte nemlig direktoratet seg for ett år siden å kontrollere kvaliteten på produkter som ble solgt gjennom denne handelsplattformen.

De kjøpte inn mer enn 140 produkter, og undersøkelser viste at et stort antall ikke overholdt europeiske krav til helse, miljø og sikkerhet. Visse produktfamilier var verre enn andre: Av lekene ble 45 prosent av varene definert som farlige, for kostymesmykker var tallet 62 prosent og for elektronikk hele 90 prosent.

Når direktoratet videre klagde til Wish på sikkerhetsmessige mangler ved varene, ble hverken tilbakekallinger eller fjerning av produkter fra plattformen gjort på en tilfredsstillende måte. I de fleste tilfeller ble de samme varene stadig tilbudt under andre navn – og noen ganger stadig fra samme selger.

Etter advarsler gitt nå i juli 2021, som ifølge Frankrikes ministre ikke har blitt fulgt opp, har de altså gått til det skritt å be om at plattformen fjernes fra søkemotorer og applikasjonsbutikker. Men dette vil selvsagt kun gjelde innad i Frankrike.

Advarer mot utenlandske nettbutikker

Det norske Forbrukerrådet har også hørt om Wish, men nøyer seg med å generelt advare om nettbutikker som ser norske ut, men som i virkeligheten er utenlandske.

Foruten franskmennenes erfaringer, pekes det på at også den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC gjorde en undersøkelse i fjor, der det ble kjøpt inn varer fra markedsplasser som Amazon, AliExpress, eBay og nettopp Wish.

Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.
Forbrukerrådet / John Trygve Tollefsen

I den undersøkelsen kom det for en dag at to tredjedeler av produktene som var kjøpt inn hadde feil og mangler. Av syv testede røykvarslere, var det ingen som passerte testen – ikke én røykvarsler reagerte på karbonmonoksid, mens fire ikke reagerte på noe røyk i det hele tatt.

– En av de store risikoene ved butikker som Wish er dersom produktene mangler CE-merking, det vil si mangler europeiske produktgodkjenning. For elektronikk kan det medføre brannfare, mens barneleker kan inneholde stoffer som er helseskadelige, sier leder for forbrukerpolitikk Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

For øvrig mener Forbrukerrådet, som er en del av BEUC-samarbeidet, at regulering og tilsyn med internasjonale aktører som Wish må gjøres på europeisk nivå for å være effektivt for flest mulig forbrukere.

Også Virke, som er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for servicenæringen, er skeptiske til nettbutikker som driver utenfor Norge og EU:

–Det er en stor utfordring at vi har vekst i varer handlet på nett fra land utenfor EU og EØS, som ikke oppfyller de strenge produktkravene vi har. Miljø-, helse og sikkerhetskrav unngås ved at privatpersoner bestiller direkte fra utenlandske salgsplattformer, som ikke er underlagt kontroll og krav på samme måte som norske butikker og nettbutikker. Det skaper ulike konkurransevilkår for norske virksomheter som bruker mye ressurser på å overholde miljøkrav og andre krav, og kan bidra til å forsinke den grønne omstillingen vi er i gang med i Norge og Europa, sier Jarle Hammerstad, leder for handelspolitikk i Virke.

annonse