Til hovedinnhold

Stor interesse for norske MeaWallet

MeaWallet kan få sentral rolle i fremtidens sikre betalingsløsniger.

Mobilen.no/Barcelona: MeaWallet leverer det de hevder er verdens sikreste «turn key»-løsning for en mobil lommebok. Selskapet leverer hele det bakenforliggende systemet for å håndtere sikkerhet og provisjonering, i tillegg til rammeverket for mobil lommebok.

– Vi leverer ikke innholdet i den mobile lommeboka. Det er det våre kunder og våre service providere som kommer med. Men vi håndterer «life circle management», sikkerhet og provisjonering av det mobile lommebok-rammeverket. Det er en helt åpen, uavhengig og fleksibel løsning. Vi er ikke avhengig av en teleoperatør for å kjøre sikkerhet over SIM-kort, for eksempel. Vi kan gjøre det oppe i nettskyen, vi kan gjøre det «embedded» i telefonen, vi kan gjøre det via micro-SD-kort, og selvfølgelig SIM-kort, forteller salgssjef i MeaWallet, Ove Teigen.

Ikke avhengig av NFC

NFC har vært regnet som den viktigste komponenten i fremtidens betalingsløsninger. Men Teigen er ikke så sikker på om dette er riktig. En av grunnene er at Apple ikke har lagt til NFC i iPhone, og kanskje heller ikke kommer til å gjøre det. For MeaWallet spiller det heller ingen rolle.

– Om du kjører en iPhone i dag, kan vi legge et sikkert element oppe i skyen, og så trenger vi ikke bruke NFC som en kommunikasjonsprotokoll fra device-en til en eller annen leser, vi kan bruke iBeacon som er Bluetooth, for eksempel. Så for oss er det helt åpent.

Teigen tror autentisering over Bluetooth kan gjøres like sikkert som med NFC.

– NFC er jo «Near Field», så du må ganske langt innpå. På en Bluetooth kan du sette opp avstanden, så her har vi lagt på en ekstra sikkerhetskomponent på toppen, for å unngå dette her med «man in the middle attack» og sånne ting. Vil du virkelig betale det beløpet fra den «merchanten» der, og verifisere med PIN-kode? Så vi har lagt på ekstra sikkerhet akkurat på den biten der.

Les også: Fire av fem NFC-dingser er en mobiltelefon

Kraftig økning i interessen

Salgssjef i MeaWallet, Ove Teigen, kan fortelle om lange dager med fulle møtebøker under Mobile World Congress. Han synes det er gøy når store internasjonale banker står i kø for å lære om produktet deres.

MeaWallet har vært tilstede på Mobile World Congress i flere år. Nå merker de en eksplosjonsartet interesse fra banker og andre potensielle partnere.

– Vi har et mye mer ferdig produkt, og nå har vi levert løsninger allerede. Vi har større stand og flere folk, og det er mye større interesse for det vi driver med i år, sier Teigen.

Hvorfor tar det så lang tid å komme i gang med mobil lommebok?

– Det er jo fordi alle butikker, retailere og alt mulig sånt noe ikke er klare ennå med sine betalingsterminaler fra NFC og alt dette her. Mange trodde at det var NFC som kom til å dra markedet, men du ser jo rundt på eventer at nå er det NFC og proximity. Apple er en stor aktør i dette markedet, men de har ikke lansert noen NFC ennå og det er tvilsomt om de kommer til å gjøre det.

Krever tilvenning

Før mobil lommebok kan slå gjennom for alvor, må folk venne seg til å bruke tjenester som ikke trenger så høy sikkerhet, tror Teigen. Han nevner billetter, kuponger, lojalitetskort og gavekort som eksempler på slike tjenester.

– Folk er nødt til å begynne å stole på dette før de våger å legge bankkortene inn i telefonen. For oss er det også lettere å komme til en bank og fortelle at vi har 300 millioner brukere, vil dere være med, enn å si vi har ingen kunder, men vi vil gjerne ha deg med.

Les også: Lanserer mobilbetaling før sommeren

Kunder og samarbeidspartnere

MeaWallet har klart å opparbeide seg en relativt stor kundekrets allerede.

– Vi leverer Tietos card management-system, som er viktig for å kunne provisjonere bankkort ut til mobil lommebok. I Norge er Every den største aktøren på dette området. Det går litt treigt i Norge, men Tieto har 135 millioner kunder gjennom deres banker i Øst-Europa, altså CIS-landene, tidligere Sovjetunionen og resten av landene i Øst-Europa. Ved å gjøre en interaksjon der, åpner det markedet totalt for oss mot den siden der. Da blir jo Norge lite i forhold. Vi drar i gang piloter med banker i Aserbajdsjan, Serbia, Georgia og litt ulike slike steder. Det er spennende, sier Teigen.

Viktige partnere

Til sammen utgjør MeaWallets partnere og klienter et nettverk av sentrale aktører som vil benytte teknologi fra det norske selskapet i sine aksess- og/eller betalingsløsninger.

– Bravida er et eksempel på en av kundene vi har tegnet en avtale med. De leverer nå aksessløsninger til universiteter og sykehus i Sverige. Da bruker de vårt back end-system for å provisjonere adgangsnøkler frem og tilbake, for eksempel til studenter eller til de ansatte ved sykehus som kan bruke telefonen i stedet for plastkort for å komme seg inn. Vi arkiterer business case-er for våre kunder. Det må ligge en besparelse i dette for dem. At de får flere kunder, at de får nye innovative løsninger, og selvfølgelig sparer penger i forhold til TCO og alt dette her, sier Teigen.

Ellers leverer Mea Wallet til Retain 24. De driver med elektroniske gavekort i Skandinavia, England og Polen, og har vel ca. 100 000 forskjellige kunder. Elavon er en innløser mot flyindustrien, og har vel 80 prosent av alle flyselskaper. Commfides er partner på sertifikater, PayEx på PSP, mens IBM er global first-partner, og jobber tett med Visa og Mastercard.

Dobler antallet ansatte

Teigen hevder det er god økonomi i dette for MeaWallet. Selskapet har hovedkontor i Norge, og siden januar har MeaWallet hatt et eget kontor i Riga for å håndtere Tieto. Der ansatte selskapet en fra Tieto, som snakker russisk, og som kjenner Tieto og kundene deres. Samtidig bygges det opp et leveranseapparatet i Riga, der MeaWallet har begynt å ansette en del lokale folk.

– Vi har tegnet avtale med en preferert business-partner i Benelux, Yourcard, som er store på lojalitetskort. Det bor 28 millioner mennesker i Benelux, men det er 320 millioner lojalitetskort. Det er et kjempemarked. Yourcard vil da være MeaWallet i Benelux. Vi holder også på å gjøre avtaler med prefererte businesspartnere i Midt-Østen, Saudi-Arabia, India og Sør-Afrika. Vi har etablert to datterselskaper i USA, og kommer til å opprette et kontor i Connecticut i juni i år, sier Teigen.

I dag har selskapet 16 ansatte i Norge, og 23 globalt. Før mars er ferdig vil det være 25, og ved utgangen av året har selskapet budsjettert med å være mellom 45 og 50 ansatte.

Løsningen

Så hva er det egentlig MeaWallet tilbyr?

– Vi har vår ESB, som kalles for en aggregator. Det er det som er vår «secret juice». Vi har bygget opp alle API-er og gateway-er og sånne ting, sånn at vi kan «on boarde» en kunde veldig kjapt. Så ett av våre argumenter er «fast time to market». Vi har API-ene og gateway-ene som knytter oss til vår kundes «back end»-system. Da bruker vi internasjonale standarder som Global Platform og sånne ting. Så er det TSM-en, som håndterer provisjoneringen av kortdata kryptert ned på «devicen», sier Teigen.

Som sluttbruker slipper du heldigvis å tenke på ESB-er, API-er og TSM-er. Bruker du telefonen for å få adgang, eller for å betale, trenger du bare tenke på kommunikasjonen mellom mobilen og leseren. Her kan du bruke NFC, QR-kode, strek-kode, eller Bluetooth.

Bysykkel og akevitt

Her demonsterer Ove Teigen i MeaWallet hvordan du kan få sikker tilgang til norsk akevitt.

En del nordmenn har allerede stiftet bekjentskap med MeaWallets løsning gjennom prosjektet bysykkel i regi av Clear Channel.

Her kunne du låne sykkel ved hjelp av mobilen, men løsningen krevde at du hadde kompatibel mobiltelefon, et spesielt Micro-SD-kort og en operatør som var med på laget. Neste år blir løsningen enklere, da kortet vil bli emulert fra en skytjeneste og ned på mobilen din. Forutsetningen er likevel at mobilen din har såkalt embedded secure element. Da slipper du å skaffe deg det spesielle micro-SD-kortet.

– Jeg tror vi har funnet vår nisje. Det er ikke så mange som leverer en turn key-løsning som en tjeneste ute i markedet, og det er det som er vår greie, sier Teigen.

Helt avslutningsvis får vi en liten demonstrasjon av aksess-løsningen. Teigen fører mobilen mot leseren på en spesialbygget koffert, og taster en PIN-kode på mobilskjermen. Med det samme leverer en liten kran på kofferten fra seg en skvett med akevitt.

– Vi er jo et norsk selskap, og da er det gøy å kunne demonstere løsningen her nede med noe som er typisk norsk, sier Teigen.

Les også: – Apple har stilt seg selv på sidelinjen

annonse