Til hovedinnhold

Telenors fly-GSM på vingene

Telenor og den amerikanske leverandøren av bakke-til-luft-systemer Arinc, eier 50 prosent hver av Aeromobile. Selskapet har de siste to årene jobbet med teknologi og regulatører innen tele- og luftfart for å kunne tilby flypassasjerer mulighet til å bruke sin egen mobiltelefon om bord i flyene.

I drift
– Den første testkunden har hatt tjenesten på plass siden 18. april, og det fungerer utmerket, sier daglig leder i Aeromobil, Bjørn Taale Sandberg .
Når selskapet åpner for kommersiell drift, sannsynligvis i september, vil flypassasjerer kunne ringe for kanskje 3,5 dollar per minutt, cirka 18 kroner. Det er om lag halvparten av det mange flyselskaper tar for samtaler på langdistanseflyvninger .

Ulike prismodeller
– Det er vanskelig å si hva prisene vil bli fra de enkelte operatørene etterhvert. Vi ser allerede eksempler på at noen tilbyr tjenesten for mindre enn det de betaler til oss, mens andre har høyere priser, sier Sandberg.
Han legger ikke skjul på at det har tatt lengre tid enn planlagt å få de nødvendige tillatelser til å få plassere utstyret om bord i flyene verden over. De regulatoriske myndighetene, særlig innenfor luftfart, er tunge å jobbe med.

FN-forsinkelse
– Nå er vi noe forsinket på grunn av FN-organisasjonen Icao (International Civil Aviation Organisation), som i desember i fjor sendte et brev til de lokale luftfartsmyndighetene der de ber dem vente med å dele ut såkalte tekniske visa. Disse tillater bruk av systemer som GSM-basestasjoner. Icao ønsker å være fornøyd med ivaretakelsen av flysikkerheten først. Vi er nå inne i en prosess med Icao for å dokumentere hvilke trinn man må igjennom for å sertifisere slike systemer, en prosess vi regner med er ferdig i september, sier Sandberg.
Aeromobile kan ses på som en internasjonal GSM-operatør. 90 roamingavtaler er på plass, og flere er på vei.

Hattehyllene
Systemet de leverer, benytter en antenne som går over hattehyllene i full lengde av kabinen. Dermed blir det svært kort avstand til mobiltelefonene.
– Dette gjør at vi bare trenger en brøkdel av den sendestyrken som vanlige basestasjoner benytter. Det bidrar til at det ikke er noen risiko for å påvirke flyets øvrige systemer, sier Sandberg.
Den første riktig store kunden er det Dubai-baserte flyselskapet Emirates som installerer utstyret nå. De vil først tilby GSM-telefoni og SMS. Seinere vil de åpne for dataoverføring. Dette er stikk motsatt av australske Qantas, som startet med mobil dataoverføring og nå skal ta i bruk tale og SMS.

Mer fart i neste versjon
Når det gjelder data, er det foreløpig ikke snakk om de helt store hastighetene. I den australske testen er båndbredden kun på 64 kilobiter per sekund til satellitten, men det jobbes internasjonalt for å få bedre båndbredde til og fra satellittene.
– I neste versjon av vårt system vil vi - om båndbredden til satellittene øker - tilby datakommunikasjon via Edge og Wi-fi om bord slik at folk kan surfe fra sine bærbare datamaskiner, sier Sandberg.

Tåkelegger andre
Basestasjonen om bord i flyet blokkerer alle andre frekvenser, slik at det bare er mulig for flypassasjerene å koble seg til Aeromobiles nett. Dette gjøres for å unngå interferens mot nettverk på bakken. Poenget her er at telefoner som kobler seg mot et nett på bakken da ville sendt på full effekt, med større mulighet til å virke forstyrrende inn, sier Sandberg.
De amerikanske telemyndighetene har foreløpig vendt tommelen ned for GSM i fly, men Sandberg tar det ganske med ro.
– Det var ikke uventet av FCC. USA har ligget etter Europa og Asia på dette området lenge. Primært er dette antagelig drevet av at amerikansk flyindustri ikke har vært proaktive. De har slitt etter 911 og ikke hatt ressurser til særlig annet enn drift og slett ikke til tiltak for å øke sørvisnivået. For oss betyr det ikke så mye. Vår forretningsplan har ikke basert seg på at USA er med før 2010 eller der omkring, sier Sandberg.
USA sier at det ikke fins tilstrekkelige data til å vurdere om man får negativ interferens mot systemer på bakken.
– Det er faktisk feil. Det fins betydelige data og studier på dette - i Europa. Konklusjonen til tilsvarende myndigheter i Europa er da også stikk motsatt, bare flyet er kommet over 3000 meters høyde.

Økonomi
Den første forsiktige strømmen av penger inn på kontoen har nettopp begynt fra Australia. Hittil har pengene bare gått andre veien. Aeromobile vil tjene penger på utstyret til flyene, men også på drift av GSM-nettverket. Flypassasjerene betaler via sin mobilregning, og Aeromobile får sine inntekter fra mobiloperatørene.
– Den store forskjellen fra flyselskapenes telefonsystemer, er at folk kan benytte sin egen mobiltelefon og framfor alt kan nås av folk som ringer eller sender meldinger, avslutter Sandberg.

Mer om
annonse